Projekt underlättar teknikskifte mot eldrivna fordon

Notis · 2017-06-28

Projektet kommer tillsammans med företag inom fordonsindustrin att undersöka utvecklingsmöjligheter inom automation, digitalisering, autonomitet och eldrivning. På agendan finns trendspaning som ska ge företagen träning i och verktyg för att hitta utvecklingsområden för nya satsningar utifrån de behov de själva identifierar.

– TransMission är MITC:s största projekt hittills och visar hur viktigt vårt arbete är för regionens industri. Det stärker vår samverkan i Östra Mellansverige och vi vill att projektet ska bidra till kunskapsspridning i hela regionen, säger Svante Sundquist, initiativtagare till projektet och projektkoordinator på MITC.

Projektet bygger på tidigare kartläggningar som har identifierat ett stort behov av insatser för att säkerställa fortsatt framgångsrika företag inom fordonsindustrin och dess kompetensförsörjning. Näringslivets medverkan är stark och stort fokus läggs på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

– Projektet kommer att bidra till nya forsknings- och utvecklingsprojekt med möjliga kompetensförsörjningsinsatser. På sikt kommer det leda till en långsiktig strukturförändring inom fordonsindustrin och kommer bidra till att befästa Mälardalens position som en världsledande fordonsregion, säger Anna Bird, projektledare för TransMission.

Projektet finansieras till hälften av EU:s regionala fond och resterande från Lindesbergs kommun, Region Örebro, Regionförbundet Sörmland, Tillväxtverket, Eskilstuna kommun och Automation Region.