c2-fika_utvald

· 2024-04-03

En grupp människor som står i en halvcirkel och lyssnar till en man som berättar något.