Bra och bred start på nya året!

Notis · 2013-01-09

Årets första frukostmöte lockade 25 deltagare till Automation Center i Kopparlunden, Västerås. Det som lockade var både Prevas föredrag om MES – Manufacturing Execution System – och sammanfattningen av och erfarenheterna från rekryteringsmässan i Portugal.

Som brukligt är inledde dock processledare Helena Jerregård med en uppdatering av vad som hänt sedan tiden runt årsskiftet. Förutom en genomgång av morgonens program för frukostmötet lyfte Helena fram möjligheten för deltagarna att även närvara vid det efterföljande seminariet med Vinnova kring Utmaningsdriven Innovation (se referat under Dokumentation/Mötesdokument).

Sedan förra mötet har fyra nya medlemmar kommit till: Else, Combitech, Delta Electric och Mackmyra, vilka alla hälsades varmt välkomna. Mackmyra har redan föreslagit ett besök vid deras anläggning, något vi kommer att återkomma till. I december genomfördes även det årliga julminglet tillsammans med Västerås Science Park, Robotdalen, Susbiz och Expectrum. Det var rekordmånga anmälda – drygt 120 personer! – men tyvärr satte snöovädret käppar i hjulet. Trots detta slöt ett 80-tal personer upp. Vid julminglet smygfirade även Automation Region sitt femårsjubileum med en fantastisk tårta!

Inom Automation Region finns det många arrangemang att se fram emot, både på kort och lite längre sikt, varav några tillsammans med ARKEN:
  • 17 januari – föreläsning och diskussionsforum med Solvina kring krav- och versionshantering
  • 23 januari – att rekrytera mångfald i Sverige
  • 25 januari – förändringsledning; hur når vi hela vägen?
  • 5 februari – frukostmöte (ännu ej spikat, tips välkomnas!)
  • 5 mars – frukostmöte med ABBs Kenneth Fridholm kring framtidens automationssystem
  • 8 mars – Automation Regions årsmöte med trendspaning – missa inte det!
Våra frukostmöten fortsätter sedan över året i såväl Västerås som i Stockholm. Till hösten genomförs ett par arrangemang som är extra viktiga att framhålla redan nu:
  • 5-6 september – Automation Summit, konferens och mässa i Västerås i samarrangemang med Svenska Mässan och Stockholmsmässan. Boka redan nu i kalendern och kontakta gärna processledningen med tips och idéer kring innehåll och föreläsare!
  • 8 september – JobbShop, ingenjörsrekryteringsdagen som växer för varje år!

Flexibilitet och lönsamhet med MES i tillverkningen

Efter denna genomgång var det dags för Prevas representant Rickard Norin, Solution Architect och MES Architecture Specialist, med sitt föredrag Roadmap to Profitable MES. Vad är MES och, framförallt, vad innebär det för dig? Å ena sidan rör det sig om att bevaka maskiner, hantera larm, processtyrning, automation med mer, medan det i andra änden sluter an till affärssystem, kundkontakter och kanske även produktdefinitioner. Däremellan, det vill säga driva verksamheten och köra maskinerna, ligger fokus på produkten med hänsyn till kvalitet, effektivitet, kund- och myndighetskrav etcetera. Det är här vi hittar MES.

Det kan ses som ett enda system men oftast rör det sig om flera olika, samverkande system. Det kan exempelvis vara papperslös produktionsuppföljning, stöd till förbättringsarbete och andra hjälpmedel och erbjuder ofta en bra payback på 5-20 % tack vare allt från lägre energiförbrukning och bättre kvalitet till nöjdare kunder. Några tydliga fördelar är effektivitetsanalys – OEE-tal, det vill säga hur effektivt utrustningen används – och registrering av störningar till kvalitetsuppföljning. Givetvis för att hitta förbättringspotential, men framförallt för att nå en ökad förståelse för vad som krävs för att öka effektiviteten.

Det är dock inte en fråga om att uppnå ett läge och därefter vara nöjd. Hur ska förändringar hanteras med fortsatt effektivitet? Hur kombineras det med affärs- och organisationsprocesser? Agila metoder, med ständiga uppdateringar, är ett sätt att möta dessa problem enligt Prevas. Det är resan, inte destinationen, som leder till framgång. Som redan Darwin konstaterade är det den som bäst anpassar sig till förändringar som klarar sig bäst … Rickard fick avsluta sin föreläsning med att svara på många frågor med bra diskussioner, vilket visar det stora intresset.
Utlandsrekrytering med information från Arbetsförmedlingen

Var hittar vi kompetens, hur arbetar Automation Region med detta? Helena beskrev översiktligt våra olika satsningar som barnboken om Cax, vår sommarkurs för gymnasietjejer, YH-utbildningar, mentorer för högskolestudenter och JobbShop med Västerås Science Park och Jobba i Västerås. Vi har även ett samarbete med Eures – European Employment Services – vars representant från Arbetsförmedlingen Lena From fanns på plats vid mötet.

Beträffande rekrytering utomlands har Automation Region deltagit vid en imigrationsmässa i Utrecht, Nederländerna, med ABB, Smidja och Adecco. Det var uppskattat men erfarenheten från arrangemanget var att där inte var så många ingenjörer; de vi mötte var dock intressanta. Denna typ av mässa är förmodligen mer intressant för regionen som sådan än för enskilda företag, då det krävs stora insatser och långsiktighet.

Då var rekryteringsmässan i Portugal, som vi besökte i oktober, mer intressant; landet har en hög arbetslöshet med många högutbildade. Mässan vände sig bara till ingenjörer och det bildades en lång kö vid vår monter, där vi ställde ut tillsammans med Motion Control och Bombardier. Helena lyfta fram vikten av att ha med oss företagsrepresentanter för att identifiera vilka typer av ingenjörer som är mest intressanta.

Projektledare Nina von Krusenstierna berättade sedan om ARKENs engagemang vid mässan. Främsta anledningen till att vara med på var för själva lärandet i projektet; hur kan företagen i Automation Region genom ARKENs plattform samverka inom rekrytering? Både när det gäller att leta kompetens utomlands och att söka i Sverige. I Portugal var anstormningen imponerande med duktiga ingenjörer med bra språkkunskaper, i alla åldrar och med olika erfarenheter. Engagemanget var högt och med hjälp av Motion Control har 70 insamlade CV sammanställts i en sökbar databas för de företag som är intresserade.

Också en LinkedIn-grupp för intresserade ingenjörer har etablerats; sök på Automation Region Kompetens. Här behöver kontakterna inte länkas via Automation Region eller ARKEN utan kan ske direkt. ARKENs roll är att förhoppningsvis kunna hjälpa till med utbildning, översättning, praktiska processer – ett lärande som kan byggas upp till en kunskapsbas inom ARKEN. Kanske kan även handledare utbildas?

Om ARKEN kan stödja med utbildning och kompetens så har Arbetsförmedlingen, som också medverkade på mässan i Portugal, kunskaper och resurser kring de finansiella och praktiska delarna. Lena From berättade att mässan i Portugal arrangerades av Eures vars syfte är att underlätta för arbetssökande inom de 30-talet deltagande länderna. Totalt har de därför 800 rådgivare i de olika länderna, varav 60 finns i Sverige där två av dem är baserade i Västerås. Vid intervjuer med arbetssökande fokuserar företagen naturligt på informationen kring arbetet; Arbetsförmedlingen/Eures kan hjälpa till med information om saker som pension, medflyttandestöd, bostad etcetera. Det finns även möjlighet till ett visst ekonomiskt stöd för förstagångssökande, både direkt till den sökande men även till de små och medelstora företag som söker utländsk personal. Mer finns att läsa på www.arbetsformedlingen.se/rekryterautomlands och www.eures.europa.eu. Det går även bra att kontakta lena.from@arbetsformedlingen.se.