Bra tryck på Tech Job Fair

Notis · 2018-05-29

  • Ett företag bokade in en anställningsintervju redan samma dag på eftermiddagen.
  • ABB var mycket nöjda, de hade kö till sin monter under hela mässan och omkring 90 procent av de intresserade var ingenjörer.
  • Besökare från Stockholm uttryckte insikten om potentialen att pendla till Västerås och utbudet av intressanta företag där.
  • Arbetsförmedlingen Stockholm ställde sig positiva till att ordna något liknande i Stockholm.
  • 236 besökare.
  • Bra tryck! De större bolagen hade kö till sina montrar in i det sista och under större delen av mässan fanns det besökare och arbetssökande vid samtliga montrar i lokalen.
Åsa Lagerstedt, Automation Region och Elmira Köhlström, Arbetsförmedlingen Västerås.

Rekryteringsmässan Tech Job Fair hölls den 15 maj på Expectrum i Västerås. Många företag i Västmanland har stora beställningar och god ekonomi men svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Därför har Arbetsförmedlingen i samarbete med Automation Region och 25 företag inom IT och industri i Västmanland initierat mässan för att leta talanger och matcha arbetsgivare och arbetssökande.

- För oss på Automation Region är kompetensförsörjningsfrågan otroligt viktig. Vi möter dagligen företag som brottas med problematiken att hitta rätt typ av arbetskraft som matchar deras behov, säger Åsa Lagerstedt, projektledare, Automation Region.

Ett särskilt fokus på mässan var att inspirera kvinnor inom tekniksektorn. Hundratals intresserade arbetssökande från olika håll i Mellansverige besökte Expectrum under dagen.

- Jag tror på det personliga mötet. Det ger en extra dimension att företagen kan träffa dem som söker jobben, fortsätter Åsa Lagerstedt.

Elmira Köhlström från Arbetsförmedlingen är projektledare för Tech Job Fair. Hon menar att det finns ett stort rekryteringsbehov och att mässan är ett sätt att stödja arbetsgivarna.

- Om ett företag vill engagera en person som är inskriven på Arbetsförmedlingen kan vi hjälpa till med ekonomiskt stöd, praktik eller andra insatser som behövs. Paletten som vi erbjuder är bred och flexibel. Det går att matcha om man vågar tänka nytt, satsa på nyexaminerade och så vidare.

Ett mycket lyckat evenemang och en givande dag för deltagande företag och arbetssökanden.

Läs mer på techjobfair.se