Branschdag i Sandviken för IT, automation och industri

Notis · 2017-10-30

Den 25:e oktober hölls IT-forum i Sandviken. IT-Forum är organisationen FindIT:s branschdag för IT, automation och industri. En av huvudtalarna var Susanne Timsjö, säljchef på ABB Robotics, som bland annat berättade hur det gick till när den kollaborativa roboten Yumi togs fram. Timsjö visade även statistik på att företag som robotiserar faktiskt behöver anställa fler personer, inte färre, på grund av effektivare processer som leder till bättre affärer.

Bland de presentationer som hölls inom tre olika spår, märktes bland annat organisationen Teknikföretagen som presenterade Kickstart-programmet; riktat till företag som vill digitalisera. Programmet är uppdelat på tre dagar: en första inspirationsdag och sedan två halvdagar med workshops. Statistiken visar att 17 procent av företagen idag vet vad de ska göra för att digitalisera, men endast 7 procent har en digital vision och strategi. Goda exempel på digitalisering hittas på: www.kickstartdigi.se

Företaget Invotech visade lyckade exempel på digitalisering av stora lagerområden med trucktrafik och förutsåg en ny titel inom företag: datamanager. Företaget D-Rail visade hur tåg kan digitaliseras, för att snabba reparationer av spår och kontaktledningar och på så sätt förhindra större skador och förseningar.

Fujitsu presenterade en tjänstefierad blockkedja, baserad på Linux Hyperledger, som kan användas av företag och andra organisationer och personer som vill prova lösningar. Fujitsu uppmanade även till samarbete med utvecklingen av blockkedjeteknik.