Branschöverskridande samarbete för hållbar konkurrenskraft

Ledare · 2015-06-26

Karolina Winbo och Mikael Klintberg

Sommaren är äntligen här, även om värmen har låtit vänta på sig. En fantastisk vår är också tillända och snart stundar välbehövlig semester. Med en kort tillbakablick på vårens arbete kan vi konstatera att intresset för automationsfrågor växer på alla fronter, vilket inte minst avspeglar sig i Automation Regions verksamhet. Ökat antal deltagare på frukostmöten och seminarier, fördubblad trafik på hemsidan och synlighet i olika rikstäckande media. Det är fantastiskt inspirerande att få arbeta tillsammans med engagerande, drivna och kompetenta medlemmar – tillsammans gör vi skillnad!

Ingen har undgått att vårt samhälle står inför enorma möjligheter och utmaningar. Demografiska obalanser, urbanisering, globalisering och snabba klimatförändringar. Efterfrågan på hållbara lösningar ökar. En ökad komplexitet när det gäller att leva upp till de krav som ställs från kund och samhälle innebär att efterfrågan på nya lösningar och nya kompetenser växer. Samhällsutmaningarna har blivit en allt starkare drivkraft för utvecklingen av ny teknik, och därigenom också av nya affärsmöjligheter.

Automatisering, digitalisering och nyindustrialisering. Ord som duggat tätt i olika medier, bland politiker och i näringslivet. Varningar och möjligheter målas upp i varierande färgskala. Det vi med säkerhet kan konstatera är att framtidens industri står inför stora förändringar, där den snabba digitaliseringen suddar ut gränsen mellan automation och IT och ställer helt nya krav på företagens organisation, arbetssätt och affärsmodeller.

Det som blir avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft är hur organisationer och människor kan ta till sig ny teknik genom utbildning, forskning och innovation. För att nå nästa steg i den industriella utvecklingen krävs det mer än traditionellt teknikkunnande. Det handlar inte bara om teknik – här spelar människan en otroligt viktig roll!

I Västmanland återfinns den svenska industrins vagga. Naturtillgångar som järn, koppar och silver har lagt grunden för Sveriges välstånd. Här växte kunskap och tekniska innovationer fram, som kom att spela en betydande roll för flera viktiga industrier i Sverige. Automationsbranschen i Mälardalen sysselsätter idag 15 000 personer och omsätter över 30 miljarder kronor i högteknologiska verksamheter som är av stor strategisk betydelse för Sveriges konkurrenskraft.

Vi inom Automation Region är övertygande om att samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är en framgångsfaktor för att lösa industrins och samhällets utmaningar. Automation Region grundades 2007 och utgör idag ett starkt nätverk som samlar 126 engagerade medlemsorganisationer, varav 98 är automationsföretag av varierande storlek. De små och medelstora aktörerna är ofta viktiga leverantörer av kunskap och lösningar till de större bolagen. Automation Regions organisatoriska hemvist är Mälardalens högskola, som utgör en central resurs för utvecklingen av regionens näringsliv.

Automation är en förutsättning för att svenska företag ska fortsätta utvecklas och stärka sina positioner på den globala marknaden. Vi tror på hållbar och långsiktig automation, där människans kompetens och förmåga tas tillvara för att säkerställa att våra naturtillgångar och samhällets resurser används på bästa sätt. I den nya industriella revolutionen är detta en balansgång som kräver långtgående samverkan.

Vi ser ett ökande behov av branschöverskridande samarbete, där olika ämneskompetenser och förmågor tas tillvara och där våra kompetenser utmanas och vässas för att möta framtiden. På vägen framåt vill Automation Region fortsätta skapa värde och nytta för våra medlemmar, våra samarbetspartner och för Sveriges konkurrenskraft.

Karolina Winbo och Mikael Klintberg
Processledare, Automation Region