Branschöverskridande samverkan i fokus på Produktionsklustrens konferens i Katrineholm

Notis · 2015-06-26

Produktionsklustrens konferens

Sedan flera år samarbetar Automation Region med Produktionsklustren kring konferensen ”Mötesplats för Framtidens Framgångsrika Verkstäder”. På konferensen möts fackfolk från företag, institut och högskolor för att lära av varandra och hitta samarbetsformer inom kompetensområden som är kritiska för svensk tillverkningsindustri. Konferensen täcker in många områden – från avancerad bearbetning till styrsystem och automation.

Sven Hjelm från Scania är en av drivkrafterna bakom konferensen. Han har startat och drivit flera program för produktionsutveckling och konstaterar att många frågor och utmaningar som Scania ställs inför delar de med andra tillverkande företag – både inom fordonsindustrin och inom andra industrigrenar. Han ser stor nytta med olika mötesplatser och branschöverskridande samverkan för att inspirera fler att investera i effektiv produktion i Sverige.

Att samverka och jobba branschöverskridande stämmer väl med Automation Regions inriktning och vi är stolta över att ha med Scania som en aktiv medlem i vårt nätverk!

Kontakta Gunnar Iggendal, gunnar.iggendal@automationregion, för mer information om konferensen!