Branschträff inom Automation den 11 juni

Notis · 2014-06-25

Branschträff med Västerås stad den 11 juni

Den 11 juni bjöd Västerås stad in Automation Regions medlemsföretag till en andra branschträff. Ett 40-tal personer samlades för att återuppta samtalet kring framtidens automation i regionen.

Ulla Persson, kommunalråd i Västerås, hälsade alla välkomna och i sin inledning betonade hon särskilt det viktiga samspelet mellan det privata näringslivet och den offentliga verksamheten. Sedan presenterade sig Automation Region och Stockholm Business Region och informerade om kommande initiativ och aktiviteter.

Conny Petrén från Västerås Stad gav en sammanfattning över hur företagsklimatet i Västerås ser ut. En nationell undersökning visar att Västerås nu har börjat klättra i ranking och för närvarande innehar plats 39 bland Sveriges 290 kommuner.

Under mötet fick deltagarna ta del av vad som skett i arbetet med de frågor som belystes under förra branschträffen, bland annat diskuterades bostadsbristen och marknadsföringen av Västerås styrkeområden. Nya frågor som kom upp var skola och förskola samt trafiksituationen.

Mötets deltagare vittnade om att det finns ett stort behov av spetskompetens hos såväl stora som mindre företag. Det gäller till exempel kompetens inom elkraft, elektronikkonstruktion och systemutveckling.

Första branschträffen initierad av Västerås stad hölls i februari och då framfördes önskemål om kontinuerliga träffar kring dessa frågor. Ett nytt möte kommer att hållas under våren 2015.