Bred automation med strategisk partner

Artikel · 2010-01-29

Schneider Electric är ett globalt företag som erbjuder produkter, system och tjänster inom industriell automation, fastighetsautomation, eldistribution, elinstallation, avbrottsfri kraft och energieffektivisering. I den här artikeln ges exempel på automationslösningar från några av de många områden där företaget står som leverantör, ofta i samarbete med lokala eller regionala aktörer.


Genom Karlskoga Energi & Miljö ABs vattenreningsverks 16 bassänger passerar varje dygn 16 000 kubikmeter vatten. (Foto: KG Z Fougstedt)

Ett exempel är Karlskoga Energi & Miljö ABs vattenreningsverk i Karlskoga. Här har ett nytt övervaknings- och driftsystem installerats i ett samarbete mellan Karlskoga Miljö AB, Karlskoga Automation AB och Schneider Electric, som levererat hård- och mjukvara. En grundförutsättning för att reningsverket ska kunna göra sitt jobb är att vattnet transporteras till verket, vilket sker via ett omfattande system med många mil rör och ett stort antal pumpstationer.

– Det nya automationssystemet håller koll på och styr de 20 strategiskt viktigaste pumpstationerna av totalt 50, förklarar Björn Karlsson på Karlskoga Automation AB, som konstruerat lösningen.

Kontroll är en förutsättning för optimering, vilket är ett krav från industrins sida. Alla processer måste optimeras och det är endast genom att ta automationen ett steg högre som det kan uppnås.

– Automationsbranschen är som jag ser det en förutsättning för svensk industris överlevnad, säger Georg Lannge. Det är något vi måste jobba för gemensamt och det är en av anledningarna till att vi är engagerade i Automation Region. Dessutom är Mälardalen som region en het marknad inom automation, som i sig förtjänar ett forum som Automation Region.

I regionen ligger för övrigt Carbomax AB, ett Västeråsföretag som årligen levererar 50.000 ton kolprodukter, legeringar och andra varor till metallindustrin i Sverige, Norden och norra Europa. Deras ambition att vara en ledande leverantör kräver fortlöpande investeringar i effektivitetshöjande åtgärder. 2007 byggde de en ny processavdelning med maskiner som bland annat krossar och siktar material. Uppdraget att ansvara för elinstallationen av den nya anläggningen gick till anrika Ransta Elbyrå, grundat redan 1921.

– Vårt jobb för Carbomax handlade om att fullt ut ansvara för den nya produktionsavdelningens hela elanläggning, berättar Mikael Eriksson på Ransta Elbyrå. Allt från konstruktion och programmering till drifttagning och därefter även support.


Hos Katrineholm Energi genomfördes ett omfattande uppgraderingsprojekt med målet att byta ut gammal mjukvara för processtyrningen mot ny. (Foto: KG Z Fougstedt)

Närmare 95 procent av alla produkter som användes beställdes från Schneider Electric.

Katrineholm Energi startade under 2004 ett omfattande uppgraderingsprojekt. Målet var att byta ut gammal mjukvara för processtyrningen mot ny. Systemets uppgift är att automatiskt styra alla de funktioner och installerade produkter som krävs för att kraftvärmeverkets olje- och fastbränslepannor säkert och effektivt ska kunna producera fjärrvärme.

Även här användes till stor del produkter, system, mjukvara och support från Schneider Electric. Ett grundläggande arbete handlade om att skriva om och in information från den gamla dosbaserade programvaran i den nya automationsmjukvaran. Parallellt med uppgraderingsarbetet uppfördes även en helt ny panncentral.

– Vi kan konstatera att vi höjt oss flera nivåer, menar Mikael Pettersson, ansvarig för styr- och reglerteknik vid Katrineholm Energi. Genom att ha ett gemensamt system som ger oss en mängd värden ökar vår processkontroll.

Som sagt, automation finns inom alla områden. Ett annat spännande exempel handlar om att med radiostyrda tåg göra det säkrare, enklare och billigare att hantera vagnar på järnvägsstationernas rangerbangårdar. Det är något som konsultföretaget Tteknik i Borgvik utanför Grums har specialiserat sig på att utveckla, tillverka och sälja.
När ett tågset kommer fram till slutdestinationen eller stannar till vid en knutpunkt, ska vagnarna växlas för att kopplas på ett nytt tågset, vända tillbaka eller ställas upp på bangården i väntan på fortsatt resa. Oavsett vilket så måste det kopplas av och växlas in på ett nytt spår, vilket traditionellt sköts av en lokförare som drar vagnarna dit de ska på order från en växlare.

Med ett radiostyrt lok kan lokföraren i praktiken vara på två platser samtidigt. Från sin plats längst bak vid sista vagnen kan föraren med centimeterprecision koppla vagnar genom att manövrera loket med radiokontrollen.

– I de här momenten är avståndet fram till loket ofta flera hundra meter, ja ibland närmare en kilometer, förklarar Hans Sonesson på Tteknik. Att manövrera loket samtidigt som man har ögonkontakt med vagnkopplingen eller en växel ökar precisionen och därmed säkerheten i manövern. Styrsystemet liksom säkerhetskontrollen, nödstoppsknapparna, displayen och det mesta av innehållet i apparatskåpet är levererat av Schneider.

Smarta lösningar som denna uppskattar alla, men det är inte allför många som inser att bakom lösningen står automation. Samtidigt börjar branschen bli lite mer av ett begrepp, även om många fortfarande har en otydlig bild av området.

– 2010 kan vara ett år av förändring inom automation, ett år då branschen börjar tas mer på allvar, avslutar Georg Lannge. För att klara framtida energi- och resursmål så måste vi ta automation ett steg högre, folk måste börja förstå vad automation står för. Att säga ”jag jobbar med automation” ska inte behöva någon ytterligare förklaring. Vi jobbar för framtiden.