Brist på ingenjörer – nationellt och globalt

Notis · 2010-11-30

Det är brist på ingenjörer i hela världen konstaterar Unesco i en rapport. Ingenjörsvetenskapen har varit avgörande för utvecklingen de senaste 150 åren, och kommer att ha fortsatt stor betydelse, inte minst för utvecklingsländerna. Samtidigt sjunker antalet ingenjörsstudenter i relativa tal och många länder förutser en stor skillnad mellan tillgång och efterfrågan

Samma problem belyser ABB Sveriges vd Sten Jakobsson i en intervju i Ny Teknik: ”Bristen på elingenjörer är ett allvarligt problem. Vi märker redan av bristen på praktiskt orienterade tekniker som jobbar nära produktionen.” Ovanstående visar hur viktigt Automation Regions och våra medlemsföretags arbete med kompetens- och rekryteringsfrågor är. De som har idéer kring hur vi kan påverka utvecklingen är välkomna att delta i vår arbetsgrupp för kompetensfrågor. Kontakta helena.jerregard@automationregion.com.