Bron mellan företag och studenter

Notis · 2019-03-28

David Erzberger och Oscar Wahlström har grundat Wridge.

Företaget Wridge drivs av David Erzberger och Oscar Wahlström. Under sin studietid tyckte de att det var svårt att få kontakt med företag och hitta uppdrag som kompletterade studierna. Därför utvecklade de en lösning för att koppla samman studenter med företag som snabbt behöver kompetens för specifika uppdrag. Studenterna anlitas per timme och då behov finns.

– Vi hjälper företag att förmedla korta och längre uppdrag till studenter, säger David Erzberger på Wridge. Företagen får tillgång till rätt resurs och studenten får nyttja sin kunskap innan examen och får dessutom arbetslivserfarenhet.

Wrige förmedlar företagens behov direkt till studenterna oavsett som det gäller timanställning, exjobb, uppdrag eller andra typer av engagemang. Behöver du en student, kontakta Wridge!