Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Tre män och två kvinnor står framför en trappa inomhus.

Svensk industri och Silicon Valley – strategiskt samarbete för framtiden

Artikel · 31 maj 2024

Ett amerikanskt startup-bolag specialiserat på AI besöker Mälardalens universitet i Eskilstuna som ett resultat av ett långsiktigt arbete med att koppla svensk industri till teknologins epicentrum – Silicon Valley. Men varför är det viktigt för Sverige?

Läs mer om besöket

Projekt Cloudia – Mälarenergi flyttar produktionsdata och analys till molnet

Artikel · 26 april 2024

Alla produktionsanläggningar, oavsett om de producerar prylar eller värme, blir förr eller senare daterade. System och funktioner måste uppdateras för att hänga med i teknik- och samhällsutvecklingen. I projektet Cloudia har två av Automation Regions medlemmar – Mälarenergi och Sigholm – samarbetat för att skapa ett säkert molnbaserat system för insamling, analys och visualisering av produktionsdata.

Lär mer om Cloudia
Paneldebatt med fyra deltagare, en kvinna och tre män. En av männen talar i mikrofon.

En spaning om industrirobotikens utveckling

Artikel · 2 april 2024

Den 15 mars bjöd Automation Region in till Framstegsfredag med en expertpanel som diskuterade hur industrirobotiken kommer se ut om tio år. Utöver själva tekniken låg stort fokus på kompetensfrågan, men även på hållbarhet och konkurrenskraft. Det är centrala utmaningar för industrin, där företagen vinner på att göra gemensam sak.

Läs mer om robotikens framtid

Mälardalens universitet och Motion Control utvecklar självtest för fallprevention

Artikel · 19 februari 2024

Det finns ett stort utbud av teknik som visar att en person har fallit – när det redan har hänt. Projektet PRE-fall vid Mälardalens universitet utvecklar en lösning som kan uppmärksamma och förebygga risk för fall, ungefär på samma sätt som en bil varnar föraren vid farliga situationer. Automation Regions medlemsföretag Motion Control bidrar med spetskompetens inom sensorsystem.

Läs mer om samarbetet i PRE-fall

Smart visionsystem höjer säkerheten för operatörer i industrin

Artikel · 20 december 2023

En av Automation Regions nytillkomna medlemmar är ManoMotion som utvecklar AI-lösningar för industriell säkerhet med fokus på att övervaka kroppsrörelser. Den tekniska lösning är baserad på realtidsanalys av video, där mänskliga rörelser tolkas. Konceptet är ett resultat av flera års forskning och utveckling vid KTH.

Läs mer om ManoMotion

Behandla dina medarbetare som VIP

Artikel · 18 december 2023

Ett innovativt organisationsklimat är en överlevnadsfaktor för alla företag. Innovation behöver vara en angelägenhet och ett förhållningssätt i hela organisationen, och organisationsklimatet kan både driva och bromsa den innovativa förmågan. Så utöver att följa dina vanliga nyckeltal så har du mycket att vinna på att mäta hur dina kollegor mår och vilka förutsättningar de har.

– Involvera alla i mätning och analys! Det är en ledarskapsfråga, men även en medarbetarfråga, säger Terese Jansson, ansvarig för utvecklingen av verktyget Prindit på Automation Regions medlemsföretag Mindflower.

Läs mer om verktyget Prindit

Kompetensutmaningen – game over eller next level?

Artikel · 9 november 2023

Vill du anställa en person som är bra på teamwork, konflikthantering, behovsanpassning, problemlösning och inkludering? Ja, det vill du såklart och där har du dagens unga digitala ledare i ett nötskal. Spelkulturförbundet Sverok har undersökt hur arbetsmarknaden bättre kan attrahera och tillvarata kompetensen hos unga som har ledarroller på digitala communities.

Läs mer om unga digitala ledare

Textilindustrins game-changer – en robothand som hanterar tyger

Artikel · 27 oktober 2023

Ett examensarbete som utforskar ny teknik och som kan hjälpa oss att ta hem industriproduktion till Sverige – och samtidigt möta en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Möt studenten Charles Auguste som har utvecklat en robothand som kan hantera textil. Ett examensarbete och en uppfinning som ger honom utmärkelsen Automation Student 2023.

Läs mer om Charles robothand

Engagemang och hög energi vid årets Automation Summit

Artikel · 23 oktober 2023

Den 11 oktober firade den numera klassiska konferensen Automation Summit 10 år som mötesplats för utveckling av den svenska industrin. Årets upplaga genomfördes hos Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA) i Stockholm på temat ”att leda i förändring med tekniken som verktyg”. Både på scenen och i publiken fanns en imponerande mångfald av erfarenhet, kompetens och drivkraft.

Referat från Automation Summit

Industry Expo – möte mellan branscher skapar nya affärer

Artikel · 16 oktober 2023

Västmanland har en 150-årig industrihistoria med flera världsledande företag. En tillverkande, uppfinnande och tung industri som på många sätt lever kvar än idag. Det finns bland annat starka traditioner inom automation, robotisering, transport, järnväg och elektrifiering. Men det går inte att slå sig till ro – en lång tradition ställer än högre krav på utveckling, framåtblick och samverkan ...

Läs artikel om Industry Expo den 28 september
Visa samtliga