Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Så förflyttar AI makten

Artikel · 22 maj 2023

Människan utvecklar tekniken och tekniken utvecklar människans beteenden som i sin tur utvecklar samhället i stort. Så hur kommer våra liv förändras när teknikutvecklingen går så rasande fort? I en intervju med Jonas Stier, professor i socialt arbete vid Mälardalens universitet, pratar vi om AI, makt och etik – häng med!

Läs mer om etiskt AI-användande

Tech transfer för minskade utsläpp i modebranschen

Artikel · 19 maj 2023

Idag baseras väldigt lite av den hållbarhetsinformation som finns inom textil- och modebranschen på riktig data – det mesta utgår från generella och standardiserade globala medelvärden. Det gör det väldigt svårt att skilja på ett hållbart producerat plagg från ett som inte är det. Genom att använda befintlig teknik i en ny bransch – så kallad tech transfer – så ska textilindustrins svarta låda råda bot på det.

Läs mer om tech transfer till textilindustrin

Exjobbet som kan revolutionera användningen av robotar

Artikel · 16 maj 2023

Att få en robot att hantera flexibla och oförutsägbara material är en utmaning, och en av anledningarna till att mycket av textilproduktionen förflyttats till lågkostnadsländer i stället för att automatiserats i Sverige. Men nu har en student vid Mälardalens universitet uppfunnit en ny robothand som ska revolutionera branschen.

Läs mer om Charles robotgripdon

Nu ska automation skapa cirkulära flöden

Artikel · 21 april 2023

Idag står textil- och modebranschen för hela 10 procent av de globala koldioxidutsläppen och fast fashion-trender fortsätter öka konsumtionen. För att vända trenden utvecklas nu en remake-maskin. – Drömmen är en apparat där vi stoppar in gamla kläder, och ut kommer det nya med en helt unik design, säger Mathias Bräck, innovationstekniker på Science Park Borås.

Lär dig mer om utmaningarna och lösningarna här

Attrahera talang på en kokande arbetsmarknad

Artikel · 16 mars 2023

Synen på kompetens, unga förmågor och en vi-känsla gör att Prevas lyckas attrahera kompetens på en kokande arbetsmarknad. Peter Löving ger konkreta tips på hur du kan säkra företagets kompetensförsörjning. Häng med!

Läs mer om förmågan att attrahera talang

Hemligheten bakom minskade utsläpp från stora fartyg

Artikel · 9 februari 2023

Tänk om du kunde minska din bränsleförbrukning med upp till 10 procent genom att uppgradera ditt befintliga system. Skulle du göra det? Troligtvis. Det är just det – minskade utsläpp och sänkta kostnader – som har gjort Qtagg framgångsrikt inom den marina sektorn.

Läs mer om Qtaggs case

Kan svensk teknik bli nyckeln i internationella AI-satsningar?

Artikel · 13 oktober 2022

På andra sidan atlanten är Kanada ett föregångsland när det gäller satsningar på forskning, utveckling och investeringar inom AI. Den kanadensiska staten har högt uppsatta mål om att stärka landets välfärd och konkurrenskraft med hjälp av AI. Och här finns en fin möjlighet för Automation Regions medlemmar att bidra.

Läs mer om AI-satsningarna i Kanada
Studenterna Yuliya Urban, Inés Acinas, Ana Margarita Podbervsek och Charles Auguste

Innovationsstudenter från MDU robotiserar textilindustrin

Artikel · 13 april 2022

Under en månad har en grupp studenter från Mälardalens universitet arbetat i projekterat Digital sömmerska på Högskolan i Borås. Deras uppgift har varit att robotisera den mänskliga processen att hantera ett tyg och sy ett enkelt plagg.

– Automatiseringen är viktig att få på plats om Sverige ska ha en framtid inom textilproduktion, säger Yuliya Urban, som projektleder studenternas arbete.

Läs mer om innovationsstudenternas arbete
Daniel Boqvist och Magnus Månson står framför bildspelet

Nationellt engagemang och prioriterade områden för utveckling

Artikel · 31 mars 2022

Vid Automation Regions årsmöte den 24 mars fastställdes en progressiv verksamhetsplan som tar ut riktningen för arbetet under det kommande året. Utgångspunkten är ett tydligare nationellt engagemang och fokus på fyra prioriterade områden för att utveckla den svenska industrin. Nya ledamöter valdes också in i styrelsen och mötet avslutades med mingel och afterwork.

Läs mer om årsmötet och verksamhetsplanen

Hjälp oss att bygga en remake-maskin

Artikel · 10 februari 2022

Projektet Mikrofabriker söker företag och personer som vill vara med och utveckla en remake-maskin för kläder. En maskin som identifierar defekter på plagg och automatiskt rättar till dem så att plagget får nytt liv. Prototypen som utvecklas kommer att användas och visas upp i Do Tank Center på Science Park Borås.

Läs mer om remake-maskinen

Montering av trampbil visar hur industrin kan automatisera

Artikel · 25 januari 2022

Vinnarna i 2021 års upplaga av tävlingen Automation Student, Moutoz Abdalrahman och Alistair Brice från Lunds tekniska högskola, har undersökt hur en manuell monteringsprocess kan automatiseras. Insikterna från deras examensarbete kan nu användas för att öka automationsgraden inom industrin. Monteringen av trampbilen är en demonstrator där automationsprinciperna kan överföras till befintlig produktion hos uppdragsgivaren Scania.

Läs mer om examensarbetet

Två styrkeområden möts – automation och textil

Artikel · 22 december 2021

Tillsammans med Science Park Borås driver Automation Region projektet Mikrofabriker som undersöker hur textil- och klädproduktionen kan tas hem till Sverige. Målet är att utveckla teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden och produktionskoncept.

Den 7 december besökte projektgruppen ABB Robotics i Västerås för att inhämta inspiration och diskutera automationslösningar. Studiebesöket följdes av en diskussion som spelades in i studio och som nu finns tillgänglig för den som vill veta mer om potentialen med automatisering inom textilindustrin.

Läs mer och se filmen

Automation Region etablerar ny nod i Skellefteå

Artikel · 30 november 2021

Automation Region arbetar för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft med hjälp av forskning och innovation. Nu förstärker vi vårt nationella fokus och erbjudande genom att etablera en regional nod för Västerbotten och Norrbotten med bas i Skellefteå.

– Genom att koppla ihop Sveriges starka industriella miljöer kan vi skapa bättre möjligheter att utnyttja våra spetskompetenser och driva utvecklingen av framtidens industri, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

Läs mer om etableringen i Skellefteå

Industrimötet Sverige

Artikel · 31 oktober 2021

– Industrimötet Sverige erbjuder en metod för att lyfta frågeställningar och utmaningar till en gemensam agenda, säger Ola Norén, styrelseordförande i Automation Region. Om vi börjar nu, och gör det tillsammans, kommer Sverige kunna vara fortsatt konkurrenskraftig på en global marknad.

Under hösten besöker Automation Region ett antal svenska industriregioner och samlar lokala företag, organisationer och investerare i workshoppar och samtal kring utveckling och tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Stora delar av dessa möten filmas och materialet finns att ta del av i efterhand.

Läs mer om Industrimötet Sverige och se filmerna →

Ny rapport: Avgörande frågor för industrins utveckling

Artikel · 30 september 2021

Runt om i världen genomgår industrin en teknikdriven strukturomvandling där befintliga automations- och it-system förstärks med nya digitala lösningar. Utvecklingen inom IndTech går snabbt och har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. I den nya rapporten Automation är nu pekar Automation Region ut fem områden som är av särskild betydelse för den svenska industrin.

Läs mer och ta del av rapporten

”Industriell automation är en grundläggande förutsättning för konkurrenskraft och hållbarhet”

Artikel · 31 augusti 2021

Darja Isaksson är generaldirektör för Vinnova och sedan 2019 även ledamot av regeringens digitaliseringsråd. Vinnova är engagerade i genomförandet av Industry Day den 7 september och vi har pratat med Darja Isaksson om myndighetens roll i den fortsatta utvecklingen av den svenska industrin.

Läs intervjun med Darja Isaksson

Automation Region stöttar ny forskarskola – ska stärka Sveriges industriella konkurrenskraft

Artikel · 29 juni 2021

Med stöd från bland andra Automation Region har forskarskolan IndTech Industrial Technology Graduate School etablerats vid MDH. Forskarskolan, som erbjuder avancerad utbildning inom industriell digitalisering, ska utbilda framtidens forskningsledare för att stärka Sveriges industriella konkurrenskraft.

Läs mer om forskarskolan

I framtidens samarbeten är alla ledare

Artikel · 31 maj 2021

Nyligen avslutades seminarieserien om framtidens samarbetsformer, där representanter från ett 40-tal företag samlades för att diskutera arbetssätt och organisationsstrukturer. Martin Marklund på Sigholm ledde seminarieserien och pratade bland annat om samarbetsformer där alla är ledare och ingen är chef.

– I samarbeten inom organisationen vinner vi mycket på om alla kan vara ledare men även är öppna för att kunna ledas. Ledare är du i den specifika situationen där du är mest kunnig, oavsett om du är senior eller junior.

Läs artikeln om framtidens samarbetsformer

Erfarenhetsutbyte hjälper industriföretag att tjänstefiera

Artikel · 29 april 2021

Automation Regions tjänsteaffärsnätverk samlar produktfokuserade företag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet. Två av nätverkets deltagare är Fredrik Gustafsson, Väderstad, och Fredrik Oskarsson på Westermo. De är verksamma inom olika branscher men arbetar i nätverket mot ett gemensamt mål – att underlätta vardagen för sina kunder genom att utveckla sin tjänsteportfölj.

Möt två av deltagarna i tjänsteaffärsnätverket

Nytt forum för standardisering ska stärka svensk industri

Artikel · 31 mars 2021

När industrin digitaliseras ökar trycket på samordning och samarbete kring standarder och interoperabilitet mellan olika system. I ett gemensamt initiativ etablerar därför RISE, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Svenska institutet för standarder och Automation Region en ny kunskapsplattform för standardisering i den digitaliserade industri.

Läs artikeln om det nya forumet

Tjänsteaffären blir uppdragsutbildning vid MDH

Artikel · 26 februari 2021

Efter en lyckad pilotomgång startar nu Automation Regions utbildning Tjänsteaffären som uppdragsutbildning vid Mälardalens högskola. Utbildningen är till för produktfokuserade företag som med hjälp av digitalisering vill utveckla sin tjänsteverksamhet, något som har potential att öka lönsamheten.

Läs artikeln om utbildningen Tjänsteaffären

Mikrofabriker för hållbar och lokal textilproduktion

Artikel · 29 januari 2021

I samverkan med Science Park Borås undersöker Automation Region nya sätt att automatisera småskalig textilproduktion. Genom samarbetet skapas möjligheter för automationsföretag att hitta nya affärsmöjligheter inom textilindustrin, där det finns stor utvecklingspotential för automatiserade tillverkningsprocesser.

Läs artikeln om projektet Mikrofabriker

Workshop om automatiserad produktkonfiguration

Artikel · 16 december 2020

Den 8 december arrangerade Automation Region en digital workshop om automatiserad produktkonfiguration – processen att kundanpassa en produkt. Representanter från ett 20-tal företag och organisationer arbetade med ett fiktivt case som utgick från ett tillverkande företag som vill modernisera sin produktkonfigurationsmiljö.

Läs artikel om workshoppen

IndTech – en möjlighet för svensk industri

Artikel · 30 november 2020

En stor del av Automation Regions aktiviteter, projekt och initiativ utgår från det nyligen etablerade begreppet IndTech. Begreppet beskriver den utveckling som pågår inom industrin just nu, där befintliga automations- och it-system förstärks med nya digitala lösningar. Svenska företag bedöms ha ett bra utgångsläge i denna snabba strukturomvandling men det finns också utmaningar. Vi har pratat med tre experter som ger de sin syn på utvecklingen inom IndTech och vad som krävs för att svensk industri ska säkra sin långsiktiga konkurrenskraft.

Läs artikeln om utvecklingen inom IndTech

Ny utbildning för tjänsteutveckling och digitalisering

Artikel · 30 oktober 2020

I början av oktober slutfördes pilotomgången av Automation Regions utbildning Tjänsteaffären. Utbildningen riktar sig till produktföretag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet och öka graden av digitalisering. Vi har pratat med deltagare från Xylem och Kanthal – två företag som satsar stort på utveckling av nya tjänster.

Läs mer om utbildningen Tjänsteaffären

Skapa värde med AI – bit för bit

Artikel · 30 september 2020

Hur kan AI göra nytta inom produktion och tillverkning? Vad är viktigt att tänka på och hur kommer du igång? Den 22 september genomförde Automation Region ett webbinarium med fokus på industriella AI-tillämpningar.

– Allt fler organisationer satsar på AI men inom traditionell tillverkningsindustri går det inte så snabbt, säger Peiman Momeni, affärsutvecklare på Peltarion. Många som vi kommer i kontakt med uppger att de gärna vill vänta på att tekniken ska mogna och att verktygen ska passa bättre för deras specifika verksamhet.

Läs artikeln om AI inom industrin

Mikrofabriker – nytt projekt för smartare textilproduktion

Artikel · 31 augusti 2020

Inom textil- och modeindustrin överproduceras en stor mängd produkter vilket medför onödiga utsläpp av kemikalier och resursförbrukning vad gäller exempelvis vatten och el. Det nystartade projektet Mikrofabriker ska synliggöra och ta bort slöseri i värdekedjan.

– Det skulle vara fantastiskt om vi kan uppnå en lönsam svensk textilproduktion med hjälp av nya tekniska lösningar, säger Erik Valvring, projektledare på Science Park Borås.

Läs mer om projektet

Fördjupning i digital säkerhet

Artikel · 30 juni 2020

Vid Automation Regions webbinarium den 23 juni mötte vi medlemsföretaget PrimeKey som visade hur it-system kan kopplas ihop med den operationella produktionsmiljön. Beprövad teknik inom digital säkerhet ligger till grund för nya tillämpningar, där det till exempel är möjligt att tilldela digitala identiteter till produkter redan i tillverkningsprocessen.

Läs mer och se filmen från webbinariet

Dataanalys – en förutsättning för den smarta industrin

Artikel · 23 april 2020

Den verkliga nyttan bakom begrepp som AI och IoT realiseras genom att data omvandlas till insikt. Framgångsrik dataanalys bygger på att strukturerat samla in, lagra och använda information för att generera verksamhetsnytta, innovationskraft och affärsutveckling.

Automation Region har pratat med tre experter – hur ser de på utvecklingen inom området och vilka råd vill de ge organisationer som vill komma igång att skapa värde med hjälp av dataanalys?

Läs artikeln om dataanalys

Coronakris – reflektioner och lärande

Artikel · 31 mars 2020

Våren 2020 blev inte som vi hade tänkt. Samtidigt som myndigheter och politiker arbetar för att minska smittspridning och dämpa effekterna av den stillastående ekonomin pågår en intensiv krishantering och omställning inom industrin. Hur går tankarna hos företagen?

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp planerar och genomför aktiviteter som syftar till ökad försäljning och nätverksbyggande. Gruppens senaste möte genomfördes på distans med fokus på coronapandemins effekter och vad företagen kan göra för att stötta varandra. Vi har pratat med tre av gruppens medlemmar – representanter från Karlskoga Automation, Atea och CGI.

Läs artikeln
Foto av Helena Blackbright

Forskning för ökad nytta med innovationsmätning

Artikel · 28 februari 2020

Det finns flera olika mätverktyg som företag och organisationer kan använda för att själva bedöma sina förutsättningar för innovation. Helena Blackbright, forskare vid Mälardalens högskola och projektledare på Automation Region, har studerat vad som avgör effekten och nyttan med dessa självskattningar.

Läs artikeln om Helena Blackbrights forskning

Digitalisering – en komplex process i flera dimensioner

Artikel · 30 januari 2020

Forskning visar att digitalisering bidrar till utveckling av nya processer och organisationsformer. För ett företag kan det innebära en rad möjligheter och utmaningar som handlar om organisation, planering, ledarskap och inte minst uppbyggnad av kunskap om den nya, digitaliserade verksamheten. Projektet Digitalisering i organisation och arbete utforskar hur de mänskliga faktorerna påverkas när digital teknik introduceras i industrin.

Läs artikeln om projektet

Ny utbildning för innovationsledare

Artikel · 20 december 2019

Under året har Automation Region medverkat i utvecklingen av ett utbildningsprogram för ledare i innovationsmiljöer. Syftet är att höja innovationsförmågan och stärka samverkan mellan dessa miljöer. Pilotomgången startade i oktober med 20 deltagare från hela landet.

Läs mer om den nya utbildningen

Robotlyftet – strategisk satsning på automatisering

Artikel · 29 november 2019

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen siktar in sig på de cirka 4 500 svenska små och medelstora industriföretag där potentialen för robotisering är stor men där det saknas budget eller rätt kunskap. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Läs artikeln om Robotlyftet

Glimtar från Automation Summit

Artikel · 31 oktober 2019

Den 9 oktober samlades representanter från industri, akademi och myndigheter – totalt 300 deltagare – på Aros Congress Center i Västerås för den sjätte upplagan av Automation Summit. Målet var att konkretisera vägen framåt i den digitala tranformationen, att identifiera insatser som även på kort sikt kan skapa värde för svenska industriföretag

Referat, foton och filmer från Automation Summit

Arbete om optimering av kollaborativa robotar vinnare i Automation Student

Artikel · 1 oktober 2019

Chalmersstudenterna Oliver Lindberg och Arsam Shokrian har utsetts till vinnare i 2019 års upplaga av tävlingen Automation Student. De belönas för sin masteruppsats som utforskar optimering av kollaborativa robotceller med hjälp av maskininlärning.

Läs artikeln om årets vinnare

Ny rapport om den smarta industrin manar till action

Artikel · 2 september 2019

Många upplever att det är mycket snack om ”industry 4.0” och den fjärde industriella revolutionen, men att det inte händer särskilt mycket. Nu lanserar Automation Region rapporten ”Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction”, som belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska industriföretag kan göra redan idag.

Läs mer och ta del av rapporten

Nytt stöd till strategiska forskningsprojekt

Artikel · 28 juni 2019

För att accelerera innovation inom automationsområdet inleder Automation Region en satsning på stöd till forskningsprojekt och förstudier. Projekt som bedöms ha potential att flytta fram positionerna för svenska företag kan initialt beviljas upp till 100 000 kronor och de första projekten har redan rullat igång.

Läs mer om den nya satsningen

Bättre genomslagskraft när vi står enade

Artikel · 29 maj 2019

Med genomförandet av frukostmötena i maj – ”Digitaliseringen av Sveriges infrastruktur” – har Automation Region fördjupat samarbetet med Järnvägsklustret. Att järnväg och automation är två av Västmanlands styrkeområden ger ett bra utgångsläge.

Läs artikeln om samverkan med Järnvägsklustret

Glimtar från Hannover

Artikel · 30 april 2019

I början av april medverkade Automation Region för första gången på Hannovermässan, där Sverige uppmärksammades internationellt som en industri- och innovationsnation. Automationspaviljongen utgjorde en samlingspunkt för svenska företag, organisationer och myndigheter.

Läs mer och titta på bilder

Projekt för framtidens gröna näringar

Artikel · 28 mars 2019

Som medverkande part i ett EU-finansierat projekt bidrar Automation Region till innovation och automatisering inom jordbrukssektorn. Startpunkten var en konkret teknikutmaning – problemet med markpackning i lantbruket – men projektet har utvidgats och omfattar nu även utveckling av en generell innovationsmodell för gröna näringar.

Läs artikeln om projektet

Automationsnationen gästar Hannover

Artikel · 28 februari 2019

Automation Region medverkar för första gången på Hannover Messe, världens största industrimässa. Tillsammans med Svenska Mässan och tio utställande företag bygger vi upp en automationspaviljong – ett skyltfönster för vår svenska kompetens och tradition av samverkan och innovation.

Läs artikeln om vår medverkan vid Hannovermässan

Digital inkubatormiljö för scaleup

Artikel · 31 januari 2019

Automation Region medverkar i flera olika projekt som syftar till att stimulera innovation och tillväxt. Under våren tittar vi närmare på några av dessa projekt och först ut är Swesa – en satsning som bland annat omfattar en digital inkubator för tillväxtföretag inom energiområdet.

Läs artikeln om Swesa-projektet

Labba dig till nya affärsmöjligheter

Artikel · 20 december 2018

DigiCORE är en efterlängtad labbmiljö där företag, offentliga organisationer och akademi kan samverka och testa idéer för att gemensamt stärka den digitala transformationen. Den 6 december invigdes labbet hos RISE SICS i Västerås med över 100 nyfikna personer på plats.

Läs artikeln om DigiCORE

Intropaket för intelligentare industri

Artikel · 29 november 2018

Hur kan vi använda insamlad data för att effektivisera vår produktion? Hur underhåller vi maskinerna på bästa sätt? Att använda artificiell intelligens och maskininlärning för att arbeta proaktivt är ett steg i rätt riktning. Ett Vinnova-finansierat projekt utbildar industrin och hjälper företagen att implementera dessa tekniker.

Läs om den Vinnova-finansierade satsningen

Har du koll på RPA?

Artikel · 28 september 2018

Robot Process Automation (RPA) innebär automatisering och effektivisering av repetitiva, administrativa moment. Monotona arbetsuppgifter tråkar ut personalen, de tar tid att utföra och mänskliga fel kan smyga sig in. Automation Regions frukostmöten i september gick under parollen: Anställ en robot och frigör tid för värdeskapande uppgifter!

Läs referat från frukostmötet om RPA

Nya perspektiv på digitalisering vid årets Automation Summit

Artikel · 30 augusti 2018

Hur påverkar digitalisering och modern automation utvecklingen av morgondagens industri och samhälle? Konferensen Automation Summit samlar beslutsfattare till en diskussion om hur vi på bästa sätt kan investera i Sveriges framtid. Den 9 oktober är det dags.

Läs artikeln om Automation Summit

Beställarkompetens – tur eller struktur?

Artikel · 29 juni 2018

Funderar du på frågor som: Vilka förbättringar kan automation tillföra i vår verksamhet? Hur börjar vi? Vilka krav ska vi ställa? Hur upphandlar vi för att nå dit vi vill? Misströsta inte, hjälpen är nära. I augusti lanserar Automation Region guiden som visar vägen genom den ibland snåriga processen till en lyckad automationsinvestering.

Läs mer om guiden

Industrin utbildas inom AI och ML

Artikel · 29 maj 2018

I samarbete med Automation Region har Sprymer AB fått förtroendet från Vinnova att utbilda svensk industri i tillämpad artificiell intelligens och maskininlärning, AI och ML, under 2018.

Läs mer om projektet AI/ML

Från Automation Student till den smarta fabriken

Artikel · 30 april 2018

Vissa har redan sökt utbildning till hösten, vissa tvekar. Hur är det att arbeta inom industrin idag? Mer omväxlande och spännande än vad många tror, säger Isa Nedersjö, trainee inom Produktion och Logistik på Scania i Södertälje. Förra året var hon en av finalisterna i tävlingen Automation Student.

Läs artikeln om Isa Nedersjö

Årsmöte med jubileum

Artikel · 28 mars 2018

Den 23 mars kallade den ideella föreningen Automation Region till årsmöte – denna gång förstärkt med firande av föreningens 10-årsjubileum. Ett 70-tal medlemmar och övriga intressenter var på plats och fick ta del av framtidsspaningar, panelsamtal och mingel.

Referat och foton från Automation Regions årsmöte

Verklig nytta med virtuell verklighet

Artikel · 27 februari 2018

Den 6 februari arrangerade Automation Region frukostseminarium om Augmented och Virtual Reality, samt ett Automation Expo på samma tema – en kombination som lockade 180 deltagare. Två av Automation Regions medlemsföretag medverkade och berättade om sitt arbete inom en teknik som har stor potential i den pågående digitaliseringen.

Läs artikeln om byBricks och ABB FACTS arbete

Nytt initiativ för människovänligt AI

Artikel · 30 januari 2018

Utvecklingen av artificiell intelligens har tagit fart på allvar. Avancerade algoritmer appliceras på stora datamängder vilket skapar en explosion av ny funktionalitet. Samtidigt ställs många filosofiska frågor på sin spets. Vilka beslut kan en algoritm fatta om mig som person? Hur ska vi förhålla oss till arbete? Automation Region medverkar i addAI – en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som söker svar på dessa frågor.

Läs artikeln om addAI

Så kickstartas företagets digitaliseringsresa

Artikel · 21 december 2017

Under 2016 initierade Teknikföretagen och IF Metall tillsammans med RISE ett pilotprojekt med syfte att stärka svensk industris konkurrenskraft. Målet var att nå ut till 100 små och medelstora företag, som ofta har begränsade resurser, för att arbeta med digitalisering. Piloten finansierades av Tillväxtverket. Ambitionen var att svenska teknikföretag skulle klara den digitala transformationen snabbare och bättre än företag i övriga länder, med förbättrad hållbarhet och produktivitet och nya affärer som resultat. Piloten blev lyckosam.

Intervju med Maria Rosendahl på Teknikföretagen

Kvinnor i teknikbranschen samlas under #teknisktfel

Artikel · 30 november 2017

Under hashtaggen #teknisktfel har 1139 kvinnor slutit upp för att uppmärksamma sexuella trakasserier i den svenska teknikbranschen. Många har delat med sig av händelser i samband med sin yrkesutövning.

Läs mer om #teknisktfel

Framtidsspaning på Automation Summit

Artikel · 30 oktober 2017

Årets Automation Summit var välbesökt och genomfördes den 12 oktober på Aros Congress Center i Västerås. Över 300 deltagare valde att följa årets konferens och utställning på plats. Tillsammans med PiiA Summit hölls kvällen innan en informell mingelmiddag på Hotel Plaza.

Läs mer om Automation Summit 2017

Årets bästa examensarbeten inom automation

Artikel · 29 september 2017

Det drar ihop sig till final i studenttävlingen Automation Student. Vid konferensen Automation Summit presenterar tre finalister sina arbeten och vinnaren utses. Välkommen att bekanta dig med årets bästa examensarbeten inom automation.

Läs mer om finalisterna i Automation Student

Lyckat projekt om framtidens fordonskomponenter

Artikel · 31 augusti 2017

– Vi behöver utvecklas för att möta konkurrensen och försvara våra positioner. Jag rekommenderar företag att hålla sig uppdaterade på utlysningar hos VINNOVA, PiiA och Automation Region. Där finns möjlighet att söka stöd för produktutveckling, säger Claes Nelsson på Termisk Systemteknik, en av parterna i det lyckade projektet PressSense.

Läs mer om PressSense

Nya lösningar förbättrar samspel och ledarskap i digitaliseringen

Artikel · 28 juni 2017

När digitaliseringen gör att omvärlden förändras snabbare än företaget är det hög tid att ifrågasätta om befintliga arbetssätt är de rätta. För att kunna se begränsningar och utmaningar i verksamheten och förstå hur helheten och de olika delarna påverkar varandra så krävs nya perspektiv. Mats Sedlacek, digital strateg och verksamhetsutvecklare på Atea, har föreläst på Automation Regions frukostmöten under juni i Västerås och Stockholm. Här ger han sin syn på vad som behöver förändras och vad du kan göra.

Läs intervjun med Mats Sedlacek

Den Digitala Stambanan vill lyfta Mälardalsregionen

Artikel · 31 maj 2017

Produktion 2030 och PiiA initierade projektet "Den Digitala Stambanan" förra året. Bakgrunden är att industrins förutsättningar förändras generellt genom digitaliseringen av affärs- och tekniska flöden. Hur utvecklas marknaden för tjänster som är baserade på data och dataströmmar? Hur ser kartan över möjligheter och hinder för leverantörer av automation, industriell IT och industriservice, ut? Det är frågor som projektet söker svar på. Den 3 maj hölls en workshop på temat i Västerås.

Läs artikeln om projektet

Så ska tjejerna lockas till teknikbranschen

Artikel · 28 april 2017

Projektet Teknikbussen drivs av Jobba i Västerås. Syftet är att locka unga tjejer till tekniska yrken och förändra inställningen till branschen. Projektet är ett nytt sätt att skapa intresse för tekniska yrken genom att tjejerna själva får styra vilken information de vill ha ute hos företagen.

Läs mer om projektet Teknikbussen
Marjan Sirjani

Världsledande forskning söker industriella samarbetspartner

Artikel · 29 mars 2017

Marjan Sirjani är professor i mjukvaruteknik vid Mälardalens högskola och har sin grundutbildning vid Irans främsta tekniska universitet, Sharif University of Technology i Teheran. Marjan har närmast kommit till Västerås via Island och Universitet i Reykjavik.

Läs intervjun med Marjan Sirjani

RISE SICS och Automation Region lanserar kompetenshub

Artikel · 28 februari 2017

Tillsammans med RISE SICS lanserar Automation Region konceptet kompetenshub – en mötesplats där dagens och framtidens teknik diskuteras med experter från akademi, institut och företag. Initiativet erbjuder en möjlighet för företag, akademi och offentlig sektor att möta aktuella utmaningar och …

Läs mer

Vad alla borde veta om industriell IT-säkerhet

Artikel · 31 januari 2017

Styr- och reglersystem är inte längre separata system utan numera en integrerad del av företagens IT-system. Fördelarna med digitalisering, molntjänster och ihopkopplade system är många, men innebär också nya risker. Oavsett om hoten kommer från oavsiktliga överträdelser, hackare eller industrispionage …

Läs mer

Framtidens energi utvecklas på MDH

Artikel · 22 december 2016

– Ett nyckelprojekt för att utveckla framtidens produktionssystem. Så beskriver Erik Dahlquist, professor i energiteknik vid MDH, forskningsprojektet som EU-kommissionen satsar närmare 60 miljoner i. Projektet FUDIPO, Future directions of production planning and optimized energy – and process industries, har …

Läs mer

Forskning förutspår framtida affärsmodeller

Artikel · 30 november 2016

I framtiden behöver vi alternativa affärsmodeller. Att skapa värde handlar inte längre om en produkt utan om tjänster av olika slag. – Kunderna blir mer krävande, de vill ha en lösning inte ett verktyg, det menar Vinit Parida, professor i …

Läs mer

Årets mässa i digitaliseringens tecken

Artikel · 31 oktober 2016

Den 4-6 oktober genomfördes mässorna Scanautomatic & ProcessTeknik i Göteborg. Tillsammans med ABB ordnade Automation Region den traditions­enliga paketresan och medverkade med en samlingsmonter på mässgolvet. Mässan med 300 utställande företag, över 10 000 besökare och 5 000 åhörare vid de öppna …

Läs mer

Industriella Utvecklingscentra ny samarbetspartner

Artikel · 30 september 2016

Ett samarbete mellan Automation Region och Industriella Utvecklingscentra AB, IUC, har inletts. IUC är ett nätverk av 15 självständigt agerande bolag över hela landet med cirka 600 ägare, främst små och medelstora företag. Bland ägarna finns även stora företag, fackliga …

Läs mer

Mötesplatsen för industriell digitalisering

Artikel · 31 augusti 2016

Den 4 oktober är det dags för årets upplaga av Automation Summit, den här gången under parollen ”För Sveriges industriella digitalisering”. En innehållsrik dag utlovas – och en spännande fortsättning på kvällen för de som vågar.  Automation Summit 2016 arrangeras …

Läs mer

Sommaravslutning med expo och utekväll

Artikel · 30 juni 2016

Den 15 juni genomfördes ett efterlängtat Automation Expo hos Mälarenergi inklusive rundvandring i kraftvärmeverket Block 6. Under eftermiddagen och kvällen följde sedan den klassiska sommaraktiviteten Night Aut med båttur, tävling och middag. Mälarenergi stod som värd för vårens sista Automation …

Läs mer

Do-tanks för branschöverskridande innovation

Artikel · 31 maj 2016

Den 3 maj genomförde Automation Region ett frukostmöte i ny kostym. Som ett led i uppbyggnaden av VINNVÄXT-miljön kompletteras de väletablerade frukostseminarierna med ”do-tanks”. Målet är att bidra till snabb och direkt nytta hos företagen och samtidigt möjliggöra nya samarbeten …

Läs mer

Robotoptikern hämtar inspiration från rymden

Artikel · 29 april 2016

Fredrik Bruhn är adjungerad professor inom robotik och avionik på Mälardalens högskola och suppleant i Automation Regions styrelse. Han är också medgrundare till företaget Unibap som utvecklar maskinseende och som nu återfinns på den prestigefulla ”33-listan” som ett av Sveriges …

Läs mer

Mot framtidens automation

Artikel · 31 mars 2016

Future Automation Region, Mälardalens högskolas VINNVÄXT-ansökan, har beviljats tioårig VINNOVA-finansiering för att växla upp arbetet med forskning och innovation. Automation Region förbereder nu uppbyggnaden av den nya innovationsmiljön, bland annat genom att rekrytera nya medarbetare.  Officiell installationsceremoni för VINNVÄXT vid …

Läs mer

Hallå Emma, trainee i automationsbranschen

Artikel · 29 februari 2016

Emma Vidarssons examensarbete om effektivisering av industrirobotars rörelser belönades med förstapriset i 2015 års upplaga av studenttävlingen Automation Student. Nu deltar hon i svenska Siemens traineeprogram och ser fram emot utmaningar och möten med nya människor. Chalmersstudenten Emma Vidarsson imponerade …

Läs mer

Nya projektmöjligheter kring industriell digitalisering

Artikel · 29 januari 2016

Den 18 januari öppnade det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation – PiiA – sin femte utlysning. Budgeten är 40 miljoner kronor exklusive medfinansiering och ansökningar tas emot till och med den 5 april klockan 14.00. I samband med utlysningen …

Läs mer

Automation Summit goes West

Artikel · 22 december 2015

Efter årets succé med utsåld utställning och över 330 deltagare är det nu klart att konferensen Automation Summit blir en årligen återkommande mötesplats. I ett unikt samarbete med Svenska Mässan kommer konferensen att arrangeras i Västerås ojämna år och i …

Läs mer

Industriell IT-säkerhet ett ansvar för alla

Artikel · 30 november 2015

IT-säkerheten i industriella miljöer har länge förbisetts och ligger idag långt efter traditionell IT. När systemägare, ingenjörer och leverantörer kämpar för att få känsliga system att fungera som förväntat uppfattas ofta säkerhetsarbetet som ett hot mot verksamheten, snarare än ett …

Läs mer

Kraftig ökning av industriell IT och automation i Sverige

Artikel · 30 oktober 2015

Omsättningen inom industriell IT och automation i Sverige uppgår till över 70 miljarder kronor, det visar en kartläggning som har utförts på uppdrag av Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) i samarbete med SICS Swedish …

Läs mer

Succé för Automation Summit

Artikel · 30 september 2015

Den 3-4 september genomfördes den andra upplagan av konferensen Automation Summit. Över 330 deltagare – rekord! – var på plats i Västerås och fick ta del av ett program som omfattade allt från spelindustri och infrastruktur till gruvdrift och rymdforskning. …

Läs mer

Förstärkt verklighet för långväga kompetensöverföring

Artikel · 31 augusti 2015

CODE – Competence on demand – är ett avslutat projekt inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation, under ledning av projektledare Karolina Winbo på Automation Region. CODE-projektet har undersökt möjligheterna att använda modern informationsteknik för att underlätta tillgången …

Läs mer

Människan i centrum vid kunskapsdag i Båstad

Artikel · 26 juni 2015

Den 23 juni genomförde Mentor Communications och Automation Region en kunskapsdag om den nya industriella revolutionen i anslutning till Entreprenörs­veckan i Båstad. Samarbete och människans roll i teknikskiftet gick som en röd tråd genom dagen, som lockade omkring 200 intresserade …

Läs mer

Nya perspektiv på innovation

Artikel · 29 maj 2015

Innovation är fortfarande något exotiskt – ett förhållningssätt på önskelistan som gärna lyfts fram i strategiska planer, men som är svårt att identifiera sig med. Det vill Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp ändra på. – Ett första steg är att …

Läs mer

Trendspaning från Hannovermässan

Artikel · 30 april 2015

Med 6 500 utställare från mer än 70 länder och fler än 220 000 fackbesökare, varav 70 000 från andra länder än Tyskland, är det en utmaning att återge vad som är allra mest nytt och häftigt. Automation Regions samarbetspartner Scanautomatic & Processteknik …

Läs mer

Doktorand utvecklar framtidssystem på Addiva

Artikel · 30 mars 2015

Ultra Wide Band, radarteknik med hög precision för korta avstånd, kan bland annat användas för att skapa osynliga skyddszoner kring industrirobotar. Melika Hozhabri är industridoktorand vid Mälardalen högskola och utvecklar nu tekniken på uppdrag av Addiva. – Det är ett …

Läs mer

Automation Summit är tillbaka

Artikel · 27 februari 2015

Nu öppnar vi för anmälningar till Automation Summit – Automation Regions branschöverskridande konferens som genomförs i Västerås den 3-4 september. Automation Summit är tillbaka efter succépremiären 2013 och etableras nu som en mötesplats för kunskapsspridning inom automationsbranschen. – Redan 2013 …

Läs mer

Öka din forsknings- och utvecklingsbudget

Artikel · 30 januari 2015

Under 2014 har Automation Region breddat sina kontaktytor och nätverk mot flera organisationer och samarbetsprojekt. En av våra nya vänner är det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 som finansierar projekt för att främja hållbar produktion och stärka svenska företag. Produktion2030 tar sikte …

Läs mer

Rapport från utvecklingsgrupperna

Artikel · 19 december 2014

En framgångsfaktor för Automation Region är det starka medlemsengagemanget. Arbetet med de fyra fokusområdena kommunikation, kompetens, affärsutveckling och innovation bedrivs i fyra utvecklingsgrupper. Vad har hänt under året och vad kan vi förvänta oss framöver? Hallå Helena i Kommunikationsgruppen, vad …

Läs mer

När IT och automation smälter samman

Artikel · 28 november 2014

Mer än någonsin måste företagen följa strategier som minskar kostnader, sparar tid och ökar effektiviteten. Digitalisering av produktionen kan vara nyckeln till framgång men det krävs stor kunskap för att fatta rätt investeringsbeslut. Johan Ydeskog, kundansvarig på Rockwell Automation, arbetar …

Läs mer

Nya kontakter och gott snack på PiiA Summit

Artikel · 31 oktober 2014

Den 21-22 oktober hölls konferensen PiiA Summit, en mötesplats för alla som vill medverka till strategisk förnyelse inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation. – Med PiiA Summit etablerar vi en reell mötesplats där förhoppningen är …

Läs mer

Innowatch stärker innovationsklimatet

Artikel · 30 september 2014

Organisationens klimat kan både driva och bromsa ett företags innovativa förmåga. Med det nya verktyget Innowatch sätter Automation region fokus på att stärka innovationsklimatet hos medlemsföretagen. Projektet startar nu i oktober och det finns fortfarande plats för fler företag. – …

Läs mer

Vi ses på Scanautomatic & Processteknik

Artikel · 29 augusti 2014

Den 7-9 oktober genomförs branschmässan Scanautomatic & Processteknik i Göteborg. Automation Region ställer ut med en samlingsmonter där flera medlemsorganisationer medverkar. Dessutom har ett 20-tal av Automation Regions medlemmar egna montrar. – Mässan är en av våra viktigaste mötesplatser. Vi …

Läs mer

Avancerad utbildning möter industrins behov

Artikel · 27 juni 2014

Skräddarsydd, kostnadsfri utbildning för ingenjörer och utvecklare ska säkra tillgången på mjukvaruexperter i industrin. Mälardalens högskola och Automation Region med medlemsföretag står bakom satsningen PROMT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik. – Vi arbetar på olika sätt för öka medlemsföretagens samverkan med …

Läs mer

Dansar, spelar cello och bygger rymdrobot

Artikel · 30 april 2014

För två år sedan vann hon Automation Regions studentpris för bästa examensarbete och sedan i höstas arbetar hon på den europeiska rymdbyrån ESA. Ingenjörsutbildning, automationsintresse och en förmåga att fånga tillfället i flykten gjorde att Marina Rantanen fick drömjobbet. När …

Läs mer

Rapport från mässgolvet

Artikel · 31 mars 2014

Den 18-21 mars genomfördes den första av årets viktiga automationshändelser – Manufacturing & Automation Expo på Stockholmsmässan i Älvsjö. Automation Region bidrog med seminariepass, medverkade som utställare och knöt nya kontakter. – Det finns ett stort intresse för det som …

Läs mer

Vi laddar upp inför M.A.X-mässan!

Artikel · 28 februari 2014

Den 18-21 mars är det dags för den andra upplagan av industrimässan M.A.X – Manufacturing & Automation Expo – på Stockholmsmässan i Älvsjö. Automation Region medverkar med en samlingsmonter för medlemsföretag och partner och bidrar dessutom med flera spännande seminarier. …

Läs mer

Företagets kunskapskälla till kontinuerlig förnyelse

Artikel · 19 december 2013

Idag står förnyelse högt på agendan hos beslutsfattare i stora företag. Snabba förändringar som globala kriser och teknikskiften utmanar. Nokia är ett i raden av teknikföretag som uppvisar hur snabbföränderliga miljöer kan utmana företagsledningar. När företagets position tas över av …

Läs mer

Klustersamverkan för färre förseningar

Artikel · 29 november 2013

Automation Regions medlemsföretag Bombardier och Addiva har sedan flera år ett nära samarbete, där det större företaget drar nytta av Addivas nisch- och specialistkunskap. Deras gemensamma arbete har bland annat resulterat i AddTrack, ett system för såväl tågoperatörer som tågtillverkare …

Läs mer

Äggstra smidig automationslösning

Artikel · 31 oktober 2013

Svenska Lantägg investerar för att stärka konkurrenskraften. En effektiv, intuitiv och framtidssäker automationsmiljö ger Skaraföretaget rätt verktyg för att kvalitetssäkra och effektivisera produktionen – läs om ett automationsexempel från Vantec Systems och Siemens i en annorlunda miljö. Svenska Lantägg i …

Läs mer

Succé för Automation Summit!

Artikel · 30 september 2013

Vi vågade inte sikta för högt när de första planerna lades för Automation Summit. Representanterna från såväl M.A.X-mässan, Scanautomatik/Processteknik och Processindustriell IT och Automation (PiiA) liksom Västerås stad och Automation Region tyckte att vi tog i när vi siktade på …

Läs mer

Anmäl dig till branschens egen konferens 5-6 september!

Artikel · 23 augusti 2013

Du kommer inte undan automation … Du har väl inte missat att Automation Summit genomförs i Västerås den 5-6 september? Äntligen får regionens ledande bransch sin egen arena och vi ser fram emot att ses på Aros Congress Center i …

Läs mer

Utbildningssatsning ger starkare nätverk

Artikel · 26 juni 2013

Chalmers Professional Education är medlemmar i Automation Region och en av de aktörer som står bakom utbildningen Lean Automation. Sedan starten 2006 har ”basversionen” av Chalmers Lean-utbildning genomförts ett 60-tal gånger med över 1 200 deltagare. De erbjuder även andra …

Läs mer

Välkommen till Automation Summit

Artikel · 31 maj 2013

Den 5-6 september arrangeras för första gången Automation Summit, en tvådagarskonferens där vi tar sikte på utveckling och framtida utmaningar i automationsindustrin. Med föreläsningar, utställning och konferensmiddag etablerar vi Sveriges viktigaste automationsevent. Välkommen till Västerås och Aros Congress Center den …

Läs mer

Regn och rusk till trots

Artikel · 30 april 2013

Automation Expo i Köping den 18 april hade alla förutsättningar att bli en succé. Många utställare, en fantastisk lokal, engagerad partner och vårväder i april. Men det var just den där detaljen med vädret … Passande lokaler med mycket ”inbyggd” …

Läs mer

Positiv klusterutveckling i Automation Region

Artikel · 28 mars 2013

Automation Regions femte årsmöte genomfördes den 8 mars på Automation Center i Västerås med ett 50-tal anmälda deltagare. Det bjöds på lunch och eftermiddagsfika, spännande nyheter kring klustrets utveckling samt föreläsningar från Blue Institute och Ostnor. – Den internationella kvinnodagen …

Läs mer

Uppskattat och insatt kring risker i projekt

Artikel · 27 februari 2013

Harry Steinkeller Ett drygt 20-tal deltagare sökte sig till Stadshotellet för Frontits föredrag ”Ta risker – men bara kalkylerade sådana!” Föredragshållare var Harry Steinkeller, civilingenjör, civilekonom och Senior Consultant på Frontit, som gav åhörarna rikligt underlag för såväl aha-upplevelser som …

Läs mer

System för framtidens elkvalitetsmätning

Artikel · 31 januari 2013

Ojämna flöden, frekventa störningar, svårtolkad avläsning – framtidens elnät står inför många utmaningar. Förberedelsen inför Smart Grids och anslutning av förnyelsebar energi med såväl in- som utflöde pågår som bäst. Automation Regions medlemsföretag Metrum Sweden AB i Göteborg levererar redan …

Läs mer

Automation Region 2012 – en sammanfattning

Artikel · 19 december 2012

För Automation Region har 2012 inneburit en uppväxling på många plan. Vi har fått ordentlig fart bland våra medlemmar och partner i Stockholm, vi har dragit igång en mängd olika delprojekt och vi har haft fler utåtriktade aktiviteter än någonsin …

Läs mer

Vi bygger för långsiktiga affärskontakter med Kina

Artikel · 30 november 2012

I samarbete med Exportrådet arrangerade Automation Region en Kina-resa för drygt två år sedan med studiebesök i städerna Shanghai, Guangzhou (tidigare Canton) och Hongkong. Delegationen bestod av representanter från Mälardalens högskola, Robotdalen, DynaMate Industrial Services och delar av Automation Regions …

Läs mer

Mässor med mervärde

Artikel · 31 oktober 2012

Efter bokmässan och lanseringen av vår barnbok ”Cax – den trettonde roboten” har Automation Regions utåtriktade aktiviteter fortsatt under hösten. Under oktober har vi deltagit i två av branschens viktigaste mässor med både paketresor, seminarier och Automationsnästet. Automation Region medverkade …

Läs mer

Cax – Den trettonde roboten

Artikel · 28 september 2012

Automation Region har som säkert alla noterat tagit fram en bok om automation och robotar för barn. Blandat med sagan är rolig fakta, klurigheter och experiment! Möt alla Cax robotsläktingar: Tandborsten, tryckknappen, radion, brandvarnaren och alla de andra. I samband …

Läs mer

ARKENs kick-off med automatiserade kossor i Köping

Artikel · 31 augusti 2012

Den 22 augusti genomförde ARKEN sin kick-off efter att klartecken kommit från ESF om att starta genomförandefasen. Ett inspirerande studiebesök vid en automatiserad anläggning för mjölkkor i Köping avslutades med workshop och middag på Kungsörstorps värdshus i Kungsör, där deltagarna …

Läs mer

Inbjudande sommararrangemang

Artikel · 29 juni 2012

Mingel och god stämning på Automation Expo i Västerås på Automation Center i Kopparlunden. Den 19 juni genomförde Automation Region ett värdigt sommaravslut med både Automation Expo och Night Aut. Vi tackar alla medlemsföretag, partner och deltagande personer för en …

Läs mer

Avstamp för SICS och Automation Region i Västerås

Artikel · 31 maj 2012

Det var en uppskattad och välbesökt invigning av SICS nya lokaler på Mälardalens högskola den 15 maj. För Automation Regions och klusterföretagens del innebär samarbetet nya möjligheter, inte minst med tanke på Helena Jerregårds samordning av uppdragen som processledare för …

Läs mer

Världens jobbigaste lektion gör det enklare att få jobb

Artikel · 24 april 2012

Kan man, på bara 60 minuter, konvertera ett potentiellt hockeyproffs till en framtida ishockeyspelande automationstekniker? Med rätt kunskap, energi och motiverande förmåga; ABSOLUT! Att slå in ett uns av arbetsmarknadskunskap i en förvirrad tonårshjärna, kan resultera i radikala förändringar. Det …

Läs mer

Årsmöte med trendspaning

Artikel · 29 mars 2012

Den 16 mars genomfördes Automation Regions årsmöte på Automation Center i Kopparlunden, Västerås. Årets version var lite annorlunda jämfört med tidigare år, då det bjöd på trender och analyser inför framtiden – och över 50 personer hörsammade inbjudan! Processledare Helena …

Läs mer

Framtidens automations- och processindustri

Artikel · 29 februari 2012

I februari 2011 åtog sig ProcessIT Innovations uppdraget att ta fram en nationell agenda för processindustriell automation. Med finansiering från Kempestiftelserna och branschföretag samt stöd från Automation Region kunde satsningen presenteras ett år senare inför 50-talet deltagare på Grand Hôtel …

Läs mer

Med Open Mind mot automatiserade tårtfigurer

Artikel · 31 januari 2012

Tänk brett, tänk nytt, tänk annorlunda – var helt enkelt ”Open Minded”. Det är tanken bakom Digital Mechanics framgång, ett av de nyare företagen i Automation Region. Här berättar de om företaget, sin speciella 3D-produktion och det nyfikna tankesättet som …

Läs mer

Ökad tillväxt genom samverkan

Artikel · 21 december 2011

Med en snabbt växande verksamhetsvolym och nya lokaler att fylla upp i Kungens Kurva söker DynaMate Industrial Services ingenjörer med ljus och lykta. Genom företagsklustret inom Automation Region finns stora förhoppningar om en god utveckling i en allt starkare region. …

Läs mer

Fler ingenjörer kräver en vassare skola!

Artikel · 30 november 2011

I november publicerade Ny Teknik en debattartikel signerad processledare Helena Jerregård och styrelseordförande Erik Oja med övriga styrelsemedlemmar. Inlägget gav stor respons och genererade en mängd kommentarer och förslag. Vi återger här en något kortad version av artikeln, där Automation …

Läs mer

Världsledande automation i Fagersta

Artikel · 31 oktober 2011

I Fagersta ligger en av världens ledande producenter av bergborrprodukter, Atlas Copco Secoroc. De konkurrerar på en sant global marknad tack vare sina framsynta investeringar i avancerad automation, och är sedan 2010 också medlemmar i Automation Region. – Vi kan …

Läs mer

Nationell kraftsamling kring automation inom processindustrin

Artikel · 30 september 2011

Behovet av en nationell strategisk agenda för automationslösningar inom svensk processindustri är mycket stort. Det framkom vid ett seminarium anordnat av ProcessIT Innovations, som nu får i uppdrag att samla näringsliv och organisationer för att utforma ett förslag till en …

Läs mer

Jobb Shop – rekryteringsmässa

Artikel · 31 augusti 2011

Automation Region, Västerås Science Park och Jobba i Västerås arrangerar söndagen den 11 september en Jobb Shop på Culturen, Kopparlunden i Västerås. Eventet kommer att pågå i tre timmar mellan klockan 13:00 och 16:00. Här får du som ingenjör träffa …

Läs mer

Automation för säkrare trafik

Artikel · 27 juni 2011

Historien om Anti-Sleep-Pilot (ASP) börjar när den danska entreprenören Troels Palshof är på väg hem sent på natten och somnar bakom ratten i sin bil. I sista stund vaknar han till mitt ute på motorvägen och undviker en olycka. Händelsen …

Läs mer

Årets roligaste dag är här!

Artikel · 31 maj 2011

Den 15 juni hälsar vi alla automationsvänner välkomna till vad som måste vara branschens roligaste dag. Vi inleder med en repris av fjolårets Automation Expo på Automation Center i samverkan med Västerås Science Park, fortsätter med introduktionen av vår senaste …

Läs mer

Framgångsrikt under Automation Regions tre första år

Artikel · 29 april 2011

Under 2,5 år har följeforskaren Björn Eriksson följt Automation Regions utveckling. I denna slutrapport summerar Björn iakttagelser och lärdomar under projektets första tre år. Verksamheten fortsätter givetvis i Automation Region, men rapporten ger en intressant tillbakablick på klustrets utveckling – …

Läs mer

Inspirerande studiebesök hos Esab Automation

Artikel · 25 mars 2011

I början av mars introducerade Automation Region ett nytt koncept: Frukostmöte i kombination med studiebesök. Denna gång bjöds det på bussresa med frukost till Laxå med följande företagsbesök hos Esab Automation, där vi bland annat fick en världsnyhet beskriven för …

Läs mer

God fastighetsautomation – bästa receptet för mammas köttbullar

Artikel · 28 februari 2011

Stekoset är inget problem vid Scans jättelika kök i Skara. Tvärtom är den luft som ventileras bort vid stekningen en tillgång eftersom värmen tas tillvara. En gemensam PLC-baserad plattform för såväl ventilation som produktion optimerar inomhusklimatet. På Scans färsfabrik i …

Läs mer

”Från Mälardalen till världen” – artikel i studenttidningar

Artikel · 27 januari 2011

Denna artikel har Automation Region fått publicerad i studenttidningarna Piraja och Studentmagasinet; sprid den gärna, förhoppningsvis kan den inspirera andra studenter! ”Automation är en framtidsbransch. Och även om du inte vet vad det är så har du garanterat sett det, …

Läs mer

Kompetensbehov inom automationsbranschen

Artikel · 20 december 2010

23 arbetsgivare inom automationsbranschen i Mälardalen: ”Vi planerar att anställa 1 500 personer inom Automationsområdet de närmsta fem åren.” Resultatet av Automation Regions kartläggning över kompetensbehovet lyfter fram automation som en svensk framtidsbransch. Bild från ”releasen” av kartläggningen av kompetensbehovet …

Läs mer

Smarta sensorer för smarta hem

Artikel · 30 november 2010

Smart Grids är ett populärt begrepp och många talar om den omvälvning som kommer att krävas för att klara av att bygga dessa smarta elnät. SICS (Swedish Institute of Computor Science) har tagit fram en helhetsbild om vad som krävs …

Läs mer

Lär dig mer om Kina!

Artikel · 5 november 2010

Kina är en världsmakt att räkna med på alla sätt. De växer industriellt så det knakar och de har fler arbetssökande i landet än det finns arbeten i hela Europa. Det är givetvis upp till varje företag att avgöra om …

Läs mer

Framtidens laddstolpe för framtidens elnät

Artikel · 30 september 2010

I år har en helt ny typ av laddstolpe lanserats, framtagen av ett nystartat Västeråsföretag. Med skalbarhet och flexibilitet har Park & Charges laddstolpe en hel del fördelar över sina konkurrenter, mycket tack vare avancerade inbyggda system framtagna i samarbete …

Läs mer

Studentpriset för automationsarbete

Artikel · 31 augusti 2010

Kompetens inom automation är en styrka i svensk industri, och en förutsättning för fortsatt expansion och långsiktig svensk konkurrenskraft. För att betona vikten av en stabil och god återväxt inom detta område har Automation Region i samarbete med branschorganisationen Svensk …

Läs mer

Premiär för Automation Regions Night Aut!

Artikel · 30 juni 2010

Klarblå himmel, vindstilla väder, blank sjö, god mat och dryck samt ett överflöd av trevligt sällskap. Det kanske låter för bra för att vara sant, men den som var med på premiärkvällen för Night Aut den 15 juni vet att …

Läs mer

Vatten och avlopp styrs också av automation

Artikel · 31 maj 2010

Borås stad försörjer 80 000 personer med rent dricksvatten via åtta vattenverk som producerar 8,8 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Samtidigt tar nio avloppsreningsverk hand om 15 miljoner kubikmeter spill- och dagvatten per år. Bakom alltsamman finns naturligtvis en automationslösning, …

Läs mer

Smakstart för miljövänlig fjärrvärme

Artikel · 28 april 2010

Mer miljövänlig värme än den som Åbo Energi återvinner ur avloppsvatten är svårt att tänka sig. Den stora värmepumpens elmotor startas mjukt för att skona elnätet och minskar de mekaniska påfrestningarna på anläggningen. I den här intressanta artikeln ger Automation …

Läs mer

Simulatoroptimerad reglering

Artikel · 31 mars 2010

Solvina har ambitionen att vara den ledande leverantören av energisystemdesign, systemintegration och reglerteknisk optimering i kraft- och processindustrin. Företaget har under hela sin historia jobbat för en tvärteknisk helhetssyn som ser till anläggnings- och systemfunktion för att hitta de mest …

Läs mer

Svensk automation får nyckelroll i världens energiomställning

Artikel · 26 februari 2010

Sverige kan bli en av de stora vinnarna när världens energisystem ska ställas om. I synnerhet den hittills anonyma svenska automationsindustrin, som idag sysselsätter 25 000 personer och omsätter 50 miljarder kronor om året. Nu öppnas en marknad värd flera …

Läs mer

Bred automation med strategisk partner

Artikel · 29 januari 2010

Schneider Electric är ett globalt företag som erbjuder produkter, system och tjänster inom industriell automation, fastighetsautomation, eldistribution, elinstallation, avbrottsfri kraft och energieffektivisering. I den här artikeln ges exempel på automationslösningar från några av de många områden där företaget står som …

Läs mer

Klustret väcker intresse och engagemang

Artikel · 18 december 2009

När vi ser tillbaka på vad som hänt under året slås vi av det engagemang och intresse som växt upp kring Automation Region. Att vi är omskrivna i media – ca 60 registrerade publiceringar i år – är givetvis spännande, …

Läs mer

Mentorprogram från studentliv till näringsliv

Artikel · 26 november 2009

Automation Region, Robotdalen, minST och Mälardalens högskola bjöd under hösten 2008 in företag och studenter till ett mentorprogram, riktat till adepter på det datavetenskapliga programmet. Automation Regions medlemsföretag CAG Mälardalen nappade på erbjudandet och under 2009 har vd Tomas Täuber …

Läs mer

Kommunikation – avgörande för Smart Grids

Artikel · 29 oktober 2009

Smart Grids – smarta elnät – är ett högaktuellt ämne där visionerna kring och kraven på framtidens elnät spänner över många områden. Automation Regions medlemsföretag representerar de flesta av de ingående komponenter och system som krävs för att nå fram …

Läs mer

Rätt val för framtiden

Artikel · 30 september 2009

Att väcka ungdomars intresse för tekniska utbildningar generellt och automationsområdet specifikt har hög prioritet bland Automation Regions medlemsföretag. Någon som tagit fasta på det är Prevas, som genom Handelskammarens initiativ Trampolinen agerat fadderföretag till flera skolklasser i Västerås. Med tanke …

Läs mer

”Smart grids” = smarta elnät

Artikel · 25 augusti 2009

Politiker i olika länder och hela kraftbranschen talar om nya smarta elnät, ”smart grids”, som något nödvändigt i framtiden. Det kräver nya investeringar och ny teknik – och ABB är berett med både lämpliga produkter och nya tekniksatsningar. ”Smart grid”, …

Läs mer

Ett framgångskoncept i lågkonjunkturen

Artikel · 23 juni 2009

Vikten av en framsynt och långsiktig inställning gentemot samverkan mellan akademi och näringsliv har tydliggjorts på ett väldigt positivt sätt på Mälardalens högskola. När de planerade en strategisk samproduktion för att mildra effekterna av lågkonjunkturen, kunde de dra nytta av …

Läs mer

Sluss för högskoleingenjörer ut i arbetslivet

Artikel · 26 maj 2009

Motion Control i Västerås är ett företag inom elektronikutveckling och medlemmar i Automation Region sedan ett par år tillbaka. Företagets ägare och utvecklingschef Christer Gerdtman sitter i Automation Regions styrelse och deltar även i Kompetensgruppens möten, där bland annat utbildningsfrågor …

Läs mer

Prestigeordrar visar bredden inom automation

Artikel · 28 april 2009

För några månader sedan fick Prevas en viktig order av ABB. Ordern innebär att de ska införa CAN-funktionalitet i styrelektroniken till ABBs produkt Torductor®-S. CAN står för Controller Area Network och är en nätverksstandard utvecklad för fordonsindustrin av Bosch och …

Läs mer

Automatiseringstekniken och krisen som utmaning

Artikel · 28 april 2009

Ett fungerande samhälle måste kunna uppdatera sina värderingar och anpassa sig till nya tider. Ofta uppstår samhällsförändringar och avgörande värdeförskjutningar som en följd av påfrestande kristider. Inte förrän det blir riktigt besvärligt med hundratusentals människor arbetslösa, många företag som gått …

Läs mer

Högskoleutbildningar i automation på gång!

Artikel · 30 mars 2009

Sveriges välfärd betingas av företag som ligger långt fram i förädlingskedjan, har hög produktivitet, och som har förutsättningar att följa med i ett snabbt utvecklingstempo. För att detta ska vara möjligt och för att kunna hävda sig både nationellt och …

Läs mer

En smygtitt på kartläggningen av automationsbranschen

Artikel · 26 februari 2009

Automationsbranschen är av avgörande betydelse för Sverige på flera sätt. Det visar inte minst den övergripande undersökning som Automation Region låtit genomföra. Rapporten, som redovisas i sin helhet vid Automations Regions årsmöte, sammanfattar resultatet av en kartläggning av företag som …

Läs mer