Clean-projektets miljötekniska mässa

Notis · 2009-11-26

Genom ett samarbete med Clean-projektet erbjuds du en möjlighet att kostnadsfritt delta vid valfria seminarier som anordnas den 7 december på Clean-projektets miljötekniska mässa på Aros Congress Center. Clean-projektet samordnar utvecklingen av småskaliga systemleveranser för en ny typ av svensk export på miljöteknikens område. Mer vet Leif Andersson på Sustainable Business Mälardalen, 070-547 53 70 – alternativt anmäl dig direkt på www.cleanexport.se.

Ett exempel bland produkterna från Acreo är en blodtryckssensor som mäter trycket i kranskärlen parallellt med ballongsprängningsoperationer, för att konfirmera att ballongen är på rätt ställe. Christian gav oss även en historik av MEMS-sensorer (Micro Electro Mechanical System); från att ha varit ett mekaniskt signalfilter som bland annat användes som kvartsstämgaffel i klockor, till att idag användas i applikationer som accelerometrar i airbag, gyron (för att slippa vältande bilar …) och vi är på väg mot RF MEMS (Radio Frequency) vilket kommer att bli stora volymer inom exempelvis mobiltelefoni.

Ett annat område som är på frammarsch är IR-sensorer inom Night Vision i bilar, vilket är ett spännande samarbete med Autoliv. Sensorerna används även för att scanna av kroppstemperaturer på flygplatser (svininfluensan …) eller övervakning av exempelvis högspänningsledningar. Surface Embedded Sensors kan användas i områden där det inte finns plats för sensorer, exempelvis i en pacemaker för att mäta temperatur. Slutligen fick vi höra om ett spännande samarbete med LKAB där helt nya tekniker för att mäta temperatur i industriugnar (temperaturer över 800 grader) håller på att tas fram.

Genom att arbeta med kostnadsreducering kan Acreo ta fram komponenter som är tillräckligt billiga för att kunna användas i olika konsumentföremål. Det finns stora affärsmöjligheter i att hitta nya användningsområden av tekniken!