Dags för årets Hello World

Notis · 2012-06-29

Är teknik typiskt manligt? Det finns en föreställning om att det ska vara så och den vill Mälardalens högskola förändra genom att ge kursen Hello World. Hello World, som helt finansieras av Automation Region, riktar sig till gymnasietjejer i Västerås och Eskilstuna och är en kombination av sommarkurs och praktikplats. Under kursen får deltagarna lära sig en metod för att jobba i projekt och hur de når ut med ett budskap genom programmering, kommunikation och design.

Men de får även utföra skarpa uppdrag från arbetsgivare i regionen som behöver hjälp med att till exempel skapa en webbsida eller utveckla en app. Tanken är att kursen ska väcka och ta till vara tjejers teknikintresse. Hello World har tidigare fått överväldigande god respons både från medverkande arbetsgivare och kursdeltagare, varför den nu ges för tredje året i rad. Bland uppdragsgivarna hittar vi Automation Region, Motion Control, 2act Betydelsefulla möten, ABB, Akademin för hälsa, vård och välfärd (Mälardalens högskola), Room 404, Burges Blommor, Peperocino Catering och Combitech. Mer information har karolina.winbo@automationregion.com.