Daniel Andersson vinnare av Automation student 2011

Notis · 2011-10-31

Daniel Andersson, Chalmers tekniska högskola, tilldelades förstapris i tävlingen Automation Student 2011. Ett stipendium på 10 000 kronor delades ut av Dag Toijer, chefredaktör på tidningen Automation, i samband med Tekniska Mässan den 5 oktober.

Processledare Helena Jerregård inledde utdelningen med en presentation av Automation Region.

Daniel Andersson belönades för sitt examensarbete om styrning av tvåarmade robotar; Planning, Programming and Control of Dual-Arm Robot Contact Operations. Juryns motivering:

”Det vinnande examensarbetet i Automation Student 2011 uppvisar god pedagogisk och vetenskaplig höjd. Författaren har på ett utmärkt sätt vägt in resultat från tidigare arbeten i ett internationellt perspektiv och gör en omsorgsfull och trovärdig koppling till kommande implementeringar. Med utgångspunkt i människans två armar behandlas en spännande utvecklingsriktning inom robotiken.”

Bilden visar Helena Jerregård, Daniel Andersson och Dag Toijer vid prisutdelningen. Som ”runner-up” bland 15 kvalificerade bidrag kom Johan Hedblom från Luleå tekniska högskola med sitt arbete inom energioptimerad och miljöanpassad barkbränning.

Kompetens inom automation är en styrka i svensk industri, och en förutsättning för fortsatt expansion och långsiktig konkurrenskraft. För att betona vikten av en stabil återväxt inom detta område instiftades 2010 Automation Student – ett studentpris för bästa automationsrelaterade examensarbete. Priset delas ut av Automation Region i samarbete med branschorganisationen Svensk Automation och fackmässorna Tekniska Mässan, Processteknik och Scanautomatic. Läs mer på www.automationstudent.se.