Daniel Boqvist väljs in i styrelsen för Clusters of Sweden

Notis · 2022-04-07

Som ett led i Automation Regions ökade nationella engagemang har Daniel Boqvist, biträdande processledare, valt att tacka ja till uppdraget som ledamot i styrelsen för Clusters of Sweden.

Porträtt Daniel Boqvist– Vi arbetar för att stärka svensk industri genom att utveckla förmågor hos företag och individer, säger Daniel Boqvist. För att Sverige ska kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft internationellt måste hela Sverige samarbeta. De regionala styrkorna måste bli till nationella resurser.

Cluster of Sweden samlar Sveriges klusterorganisationer i ett gemensamt nätverk och erbjuder en neutral länk mellan beslutsfattare, företag, akademi, myndigheter, entreprenörer och olika branscher på nordisk, europeisk och internationell nivå. Tillsammans representeras intressen för 1 500 medlemsorganisationer inom den privata sektorn, den offentliga sektorn och akademin – inklusive mer än 1 200 små och medelstora företag.

Automation Region och Daniel Boqvist tackar för förtroendet och ser fram emot att vara en del i utvecklingen av ett effektivt innovationssystem.

Läs mer om Clusters of Sweden på deras webbplats →