Debatt: Sveriges framtid som FoU-land

Notis · 2021-01-28

Varför minskar investeringar i forskning och utveckling i Sverige? Det behövs ett reformerat skattesystem och stora satsningar på utbildning för att säkerställa vår attraktivitet som FoU-land. Det skriver Daniel Boqvist, biträdande processledare på Automation Region, i Ny Teknik den 20 januari.

Läs Daniel Boqvists debattartikel →