Dela med er av era superkrafter

Ledare · Catarina Berglund, processledare, Automation Region · 2019-06-28

Förberedelserna inför höstens Automation Summit pågår för fullt och den stora frågan är vilka problemställningar som vi ska fokusera på. Industrin genomgår en enorm omställning som drivs av automatisering och digitalisering – det finns gott om utmaningar och möjligheter att prata om. Hur ser behoven ut och hur kan vi skapa en dag med högsta möjliga relevans för våra besökare och medverkande företag?

Tillsammans med ett stort antal industriföretag har vi identifierat tre centrala områden – uppkopplad industri, intelligenta system samt flexibel automation. Dessa områden beskriver en förändring som omfattar såväl teknik och affärsmodeller som hållbarhetsaspekter. Fokus är inte vad vi ser att en viss teknik kan göra för oss på 10 års sikt – vi måste fatta modiga beslut i ett kortare perspektiv. Vad behöver vi göra idag för att möta behovet om tre år?

För att välja rätt strategi måste vi bryta oss ut ur våra traditionella mönster. Det krävs mer samverkan i större ekosystem och vi behöver skapa förutsättningar för att bygga fler och ibland oväntade samarbeten. Om vi delar med oss av våra superkrafter så kan vi tillsammans hitta möjliga vägar framåt. Det är målet med Automation Summit – och även med Automation Regions övriga verksamhet och aktiviteter – att gå från ord till handling.

Så här inför semestern summerar vi en vår som har varit full av spännande möten, kunskapshöjande aktiviteter och konkreta utvecklingsprojekt. Något som känns extra roligt är att Vinnovas internationella experter har utvärderat vår verksamhet och särskilt påtalat det breda engagemanget från företag, akademi, institut och offentlig sektor. Det är något som vi känner oss otroligt stolta och tacksamma över.

Vi har nu fått fortsatt förtroende för nästkommande fyraårsperiod inom Vinnväxt-programmet – grönt ljus för Automation Region att fortsätta driva utvecklingen inom svensk automationsindustri.

Trevlig sommar!

Catarina Berglund
Processledare, Automation Region