Delegationsresa till norsk Offshore-industri

Notis · 2010-09-30

Är du och ditt företag intresserade av att exportera produkter och tjänster till den norska Offshore-industrin? Det är Sveriges Exportråd som bjuder in till en delegationsresa till Oslo med omnejd den 25-28 oktober. I Oslo och Vestfold finns flera ledande företag inom Offshore-sektorn, bland annat är området centrum för den norska Subsea-verksamheten.

Under 2011 förväntas rekordinvesteringar på 146,3 miljarder; flera stora projekt är på gång, behovet av underleverantörer är stort och nya områden längs Norges kust utforskas. Högt kostnadsläge främst för arbetskraft i Norge ger konkurrensfördelar för svenska leverantörer gentemot de norska. Under resan får ni chansen att träffa intressanta företag inom olje- och gasindustrin i östra Norge. Hur ser dessa företag på framtiden? Vilka behov ses komma, och hur kan nya leverantörer komma in i framtida projekt? Vårt program bjuder på starka besöksmål, bland annat besöker vi Grenland Group, Aibel, Aker Subsea, NLI med fler. Som deltagare kommer ni även att få möjlighet att presentera ert företag och era leveransmöjligheter. Anmälan senast den 8 oktober – för mer information kontakta ludvig.hermansson@swedishtrade.se eller se deras hemsida under Seminarier & Event.