Delta som företag på högskoledagarna

Notis · 2011-12-21

På Högskoledagarna har företag möjlighet att inspirera till utbildning inom sitt område, få en första kontakt och skapa kännedom om företaget. Högskoledagarna arrangeras varje år av Mälardalens högskola och har cirka 3000 besökare på två orter. Besökarna är ungdomar i åldern 17-19 år som står inför sitt utbildningsval till högre studier.

Många av dessa vet inte vad vill göra i framtiden och genom att företag deltar på Högskoledagarna så vill vi att besökarna ska få en tydligare bild av sina framtidsmöjligheter genom att bredda sin kännedom om branscher, företag och arbetsmarknad. Årets Högskoledagar är den 6 mars i Eskilstuna klockan 13:00-15:30 och den 8 mars i Västerås 10:00-15:30. Deltagandet är kostnadsfritt. Mer information om högskoledagarna och anmälan hittar du på www.mdh.se/utbildning/mer/hogskoledagar/foretag.