Automation Expo på Skill Linköping den 18 november

Denna aktivitet är uppskjuten på grund av ökad spridning av Covid 19. Information om nytt datum kommer.

Automation Expo arrangeras inom ramen för satsningen Robotlyftet som finansieras av Tillväxtverket. Robotlyftet främjar automatisering och robotisering inom små och medelstora industriföretag genom att höja kunskapen om tillgängliga lösningar och lämpliga investeringar. Läs mer om Robotlyftet →