Den Digitala Stambanan vill lyfta Mälardalsregionen

Artikel · 2017-05-31

Hur utvecklas marknaden för tjänster som är baserade på data och dataströmmar? Hur ser kartan över möjligheter och hinder för leverantörer av automation, industriell IT och industriservice, ut? Det är frågor som projektet söker svar på. Den 3 maj hölls en workshop på temat i Västerås.

Arbetet med den Digitala Stambanan befinner sig så här långt i en förprojekteringsfas. Insamling av data, industridialog och analys ska vara klara före sommaren 2017. Därefter kommer beslut att tas om fortsättning och inriktning för projektet. Förstudien genomförs gemensamt av Produktion2030 och PiiA i samverkan med industri, akademi och institut, där Blue Institute och Chalmers tekniska högskola är utförare.

Örjan Larsson vid Blue Institute berättar att Produktion 2030 och PiiA initierade projektet Den Digitala Stambanan förra året. Bakgrunden är att industrins förutsättningar förändras generellt genom digitaliseringen av affärs- och tekniska flöden. Det ger utökade samarbetsfunktioner och ökad produktionskapacitet, det blir möjligt att lägga produktionen där kompetensen och funktionerna finns.

– Projektnamnet anspelar på järnvägens betydelse för den industriella revolutionen på 1800-talet. Målet är att koppla ihop platser och skapa förutsättningar för industriell utveckling, ett nytt ekosystem där människa och teknik interagerar.

Automation Region är inblandad eftersom automation och industriell IT berör dess medlemmar. Automation Region och PiiA, Processindustriell IT och Automation, samarbetar nära varandra, så det är självklart att göra detta tillsammans, menar Örjan Larsson.

– Mälardalsregionen har stora möjligheter att med sina automationskluster och sin kompetens inom industriell IT utveckla områden som Internet of Things, nya affärsmodeller, nya typer av tjänster och affärsutveckling.

Enligt Örjan Larsson lyfter workshopen Den Digitala Stambanan frågor om vilka möjligheter och utmaningar vi ser i den här utvecklingen, vad som behövs för att få företagen att växa i den här miljön. Om vi skulle starta en hub i Västerås – hur skulle den bäst kunna bidra?

– Automation Region, Robotdalen, Mälardalens högskola, SICS/RISE, ABB… Vi har något världsunikt här i regionen och det vill vi lyfta fram. Vi måste fundera på hur vi bäst tar nästa steg. Vi har till och med myntat ett nytt ord som förenar industriell it, automation, robotik, industrins Internet of Things osv. – ”IndTech”.

En rapport av den VINNOVA-finansierade förstudien kommer efter sommaren.

– Vi vet inte hur fortsättningen ser ut. Det är viktigt att VINNOVA:s satsningar stämmer in på regeringens samverkansprogram när det gäller uppkoppling av industrin, men någon form av fortsättning blir det.

Något av det som kommit fram så här långt är att det finns ett stort behov där produktion i olika branscher behöver koppla ihop sig med varandra. Både teknik, leverantörer, SME och stora företag. Här finns stora möjligheter för både användare och leverantörer.

– Vi ser att det här händer nu, det är stora krafter som rör sig i hela världen och konkurrens från många länder och regioner. Det är viktigt att vi gör något nu, att vi gör mer i Mälardalen. Resten av världen vilar inte, utan satsar oerhört hårt på smart uppkopplad industri.

Läs mer om projektet Den Digitala Stambanan