Den första kompetenshubben startad

Notis · 2017-03-29

Som ett av flera steg mot att i ännu högre utsträckning bidra till inte bara kunskapsspridning utan även kunskapsutveckling inom automation och digitalisering har Automation Region tillsammans med RISE SICS utvecklat konceptet kompetenshubb.

Deltagare vid första kompetenshubben om IoT och molntjänster, den 20 mars på expectrum i Västerås.

Helena Blackbright som är projektledare på Automation Region och doktorand i innovationsledning berättar att konceptet är uppbyggt kring en enkel agil metodik med rötterna i innovationsledning.

– Vi eftersträvar att föra samman en så bred kompetens som möjligt från industri, akademi och det offentliga kring ett gemensamt fokusområde inom automation och digitalisering.

Gruppen möts sedan vid minst tre tillfällen för att tillsammans utveckla en djupare förståelse för området och skapa möjligheter för gränsöverskridande samarbeten. För att accelerera processen får deltagarna ett starkt processtöd av faciliterande och katalyserande funktioner från Automation Region och RISE SICS. Grupperna är ganska små, runt tio personer och processtödet består av ända upp till fyra personer. Processtödet gör det möjligt för deltagarna att på ett effektivt sätt fokusera på sitt deltagande i processen och det leder i sin tur till uppbyggnaden av ny kunskap. I slutänden är vårt mål att varje hubb ska generera flera skarpa samarbeten inom områden som till exempel gemensamma publikationer och nya FoI- eller utvecklingsprojekt.

Den första pilothubben startade den 20 mars och genererade så stort intresse att runt hälften av dem som visat intresse inte fick plats. Responsen, redan från det första mötestillfället, har varit bra och mixen mellan näringsliv och forskning uppskattas. Redan efter första tillfället hoppades flera deltagare på en fortsättning efter de här tre mötena.

– Någon hade redan idéer om de skulle kunna fortsätta, så vi är väldigt nöjda så här långt.

Men det är viktigt att komma ihåg att det är en pilot och vi lär medan vi utvecklar – så processen kommer garanterat att bli bättre vartefter vi får arbeta med den i skarpt läge, menar Helena Blackbright.

– För att försäkra oss om att vi ska bli bättre arbetar vi tillsammans med Mikael Johnsson från Blekinge Tekniska Högskola. Han forskar på innovationsteam och faciliterade innovationsprocesser. Mikael sitter med vid alla möten i gruppen. Det blir en win-win-situation där Mikael kan samla in forskningsdata och vi får hjälp att analysera processen och dess utformning, ett stort kunskapstillskott för oss.

Tycker du att det låter som ett intressant koncept? Ha i så fall ögonen på våra kommande nyhetsbrev och vår hemsida för vi kommer löpande att starta nya kunskapshubbar inom olika aktuella automatiserings- och digitaliseringsområden. Vår ambition är till exempel att lite längre fram kunna erbjuda en ny hubb kring IoT och molntjänster till dem som inte kunde få plats i den här första piloten.