Den inneboende drivkraften hos Automation Region

Ledare · Per-Olow Ohlson Novotek Sverige AB · 2009-04-28

Vad kan vi göra för att lyckas som ett kluster i regionen? Hos varje människa finns det en drivkraft som vill framåt och alla har önskningar om olika saker. Just nu är många av oss inne i ett kristänkande. Jag tror att vi som människor måste bygga en framtidstro med en positiv bild av framtiden och hitta meningen med allt vi håller på med. Här delar jag därför med mig av mina funderingar kring vad som är och bör göras av det som vi tillsammans har i vårt kluster.

Lean och Workflow är begrepp som många pratar om just nu. Begreppen innebär struktur i arbetsflöde med rätt information i rätt tid till rätt personer. Får vi på rätt sätt igång dessa arbetssätt genom våra organisationer och företag tror jag att vi lyckas. Effekten blir att vi bygger bort många tidstjuvar. Inom automationsbranschen har vi många lösningar på detta. Jag tror därför att vi kommer att vara nyckelpersoner för att utföra detta arbete på alla nivåer i företagen.

Hur kan vi då hjälpas åt för att nå detta? Jo, genom att informera varandra om våra olika lösningar och idéer samt berätta om vilken kunskapsbank vi har inom respektive företag. Då kan vi tillsammans komma fram till olika lösningar. Jag ser Automation Region som ett mycket bra kluster genom att vi på våra träffar kan utbyta information på kort tid. Därför tror jag att vi kan dra nytta av och utveckla detta kluster till en enorm resurs för alla medlemsföretag i regionen. Vi måste ha korta informationsvägar för att själva leva upp till Lean och Workflow.

Per-Olow Ohlson Novotek Sverige AB