Den viktiga kompetensförsörjningen

Ledare · 2011-11-30


Annika Nylund
VD TKG
(TeknikKonsultGruppen AB)

Inom konsultbranschen stångas vi dagligen med uppgiften att hitta rätt personer för marknadens behov. Efterfrågan är hög men tillgången på kvalificerad arbetskraft är dessvärre låg. För att klara av att behålla konkurrenskraften i regionen måste vi aktualisera det faktum att det är för få som intresserar sig för teknik- och automationsyrken.

Automation Region är en arena och ett nätverk som vi på TKG tror på för detta ändamål. Därför är vi medlemmar sedan ett år tillbaka och jag ser redan ett stort värde i att samla leverantörer och kunder runt branschspecifika frågor. Klustret ger goda förutsättningar att bredda och fördjupa intresset för automation och för att skapa en samverkan som gynnar kompetensförsörjningen på sikt. Intressanta yrkesvägar och livskraftiga företag är ett villkor för att behålla och locka till sig spetskompetens. Vi har således en gemensam regional utmaning att hålla tillväxt och attraktionskraft på topp.

Det pågår en hel del riktade projekt för att synliggöra våra regionala fördelar och världsledande ställning. Genom uthållighet och smart approach i rätt forum till ungdomar och utbildningsväsende, så tror jag vi kan förbättra kompetensförsörjningen underifrån avsevärt framöver.

Utvecklingen av effektiva och miljövänliga energilösningar, robotik och automation sker raskt och alldeles inpå knuten. Låt oss hjälpas åt att skapa ett ökat intresse för våra branschyrken. Då kan vi hålla tempot med fler säkrade affärer – och bli ännu mer stolta och framgångsrika teknik- och automationsaktörer i regionen.

Annika Nylund • VD TKG (TeknikKonsultGruppen AB)