Digital handbok för huvudfabriker

Notis · 2021-03-29

Flera svenska industribolag har implementerat konceptet huvudfabrik, där en av bolagets fabriker utses att leda produktionsutvecklingen för hela organisationen. Forskningsprojektet Core Plant Excellence, som drivs av MDH och Jönköping University, lanserar nu en digital handbok som ger kunskap och verktyg för att förstå och förstärka huvudfabrikens roll.

Ta del av den digitala handboken →
Kontakta Jessica Bruch, professor på MDH, för mer information →