Digital inkubatormiljö för scaleup

Artikel · 2019-01-31

Automation Region medverkar i flera olika projekt som syftar till att stimulera innovation och tillväxt. Under våren tittar vi närmare på några av dessa projekt och först ut är Swesa – en satsning som bland annat omfattar en digital inkubator för tillväxtföretag inom energiområdet.

Swesa Sweden Energy Accelerator är ett delprojekt inom den större satsningen Eliv, ”energilösningar i världsklass”, som finansieras av Energimyndigheten. Automation Region, inkubatorn Create och tillväxthubben Synerleap utvecklar tillsammans ett arbetspaket för uppskalning av affärsidéer med relevans inom energiområdet.

Erik Jonuks, affärsutvecklare på Create, och Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region.

– Syftet med programmet är att hjälpa scaleup-bolag att ta fram en tydlig och strukturerad tillväxtplan, säger Erik Jonuks, affärsutvecklare på Create och projektledare för arbetspaketet. De bolag som genomgår programmet blir bättre förberedda på att ta in extern finansiering för sin fortsatta utveckling. Samtidigt stärker vi deras kapacitet som leverantörer till energisektorn.

Automation Regions uppgift är att identifiera bolag som kan vara intressanta för vidare finansiering från Energimyndigheten. Samtidigt erbjuder Automation Regions företagsnätverk och olika aktiviteter en värdefull resurs av kompetens och potentiella samarbeten för växande företag.

– För att nya energiinnovationer ska få genomslag så räcker det inte med teknisk höjd, det krävs även en skalbar kommersiell strategi, säger Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region. Våra medlemmar har en enorm samlad erfarenhet av både tekniska och affärsdrivna lösningar. Det händer något väldigt spännande när erfarenhet och kunnande från olika områden möts i diskussioner om gemensamma utmaningar.

Digital inkubatormiljö

Programmet genomförs med hjälp av en digital lärandeplattform som kompletteras med tre utbildningsdagar i Västerås.

– Unga bolag i tillväxtfas har ofta svårt att avsätta gemensam tid för fysiska möten, säger Erik Jonuks. En digital inkubatormiljö innebär att vi kan erbjuda en tydlig process med utbildningspaket och deadlines som bolagen kan arbeta med på sina egna villkor.

Programmet består av tre utbildningsmoduler:

  • Scaleup – är du redo? Att gå från startup till scaleup, arbeta fram en strategi för uppskalning.
  • Organisation – strukturella aspekterna som är avgörande för att kunna utveckla företaget med hög hastighet på ett kontrollerat sätt.
  • Team – att attrahera, behålla och utveckla ett bra team. Konkreta verktyg för att använda hela potentialen i teamet.

Utöver modulerna får bolagen stöd för kapitalanskaffning, affärsjuridik, marknadsföring, och matchning med kunder. De får dessutom tillgång till testbäddsmiljöer.

Rekrytering pågår

Fyra bolag deltar just nu i en pilotomgång och målet för 2019 är att ytterligare 20 bolag ska genomgå programmet. Arbetet med att identifiera och rekrytera nya bolag pågår för fullt.

– Vi söker bolag som har en befintlig produkt eller en tjänst som omsätter pengar, säger Erik Jonuks. De ska ha ett uppbyggt team av medarbetare och de ska ha en tydlig målsättning att skala upp. Programmet är utformat för att komplettera deras befintliga affärsplan med en strategi för tillväxt.

Följande bolag deltar i pilotomgången:

Projektet pågår till och med år 2020 och sedan är förhoppningen att konceptet är färdigutvecklat och kan stå på egna ben, utan extern finansiering.

– Vi har byggt upp en digital miljö med en bra modell för hur vi paketerar och levererar kunskap, avslutar Erik Jonuks. Här har vi ett strukturkapital som kan användas inom flera program och även av andra aktörer.

Är du intresserad av att delta i programmet? Mer information finns på www.scalehere.com.

Inkubatorn Create hjälper startupbolag i Västmanland och Sörmland med affärscoachning, kompetensutveckling, nätverk och finansiering. Mer information: www.create.se.