Digital mässa för elektronik och inbyggda system

Notis · 2020-05-12

Den 27 maj arrangeras Elektronikexpo – mässan för elektronik och inbyggda system – i ny digital tappning. De medverkande företagen bygger upp digitala montrar där de visar upp sina produkter och erbjudanden. Expot erbjuder matchningsverktyg som kopplar ihop personer och företag och deltagarna har också möjlighet att integrera med varandra i mötesrum, chattar och via kontaktförfrågningar. För den kunskapstörstige finns ett gediget program med föredrag.

– Vi har arbetat hårt för att hitta en lösning som passar både för besökare och utställare, säger Anders Sjöberg, mässansvarig för Elektronikexpo. Svaret blev en digital plattform som utgör en slags spegling av vår tidigare fysiska mässa.