Digitalisering av industriella värdekedjor

Notis · 2019-02-28

Det strategiska innovationsprogrammet PiiA öppnar en ny utlysning där konsortier av företag, universitet, högskolor och forskningsinstitut kan söka finansiering för projekt med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

Inriktningen är framväxande teknologier, tjänster och affärsmodeller. Det kan till exempel handla om det digitala samspelet mellan kund och leverantör eller interaktionen mellan maskin och människa där teknologier som artificiell intelligens, förstärkt verklighet och kognitiva system kan appliceras. Större projekt kan beviljas upp till fem miljoner kronor medan exempelvis en kortare genomförbarhetsstudie kan beviljas upp till 600  000 kronor.

Den 8 mars bjuder PiiA in till frukostmöte för att informera om utlysningen. Mötet hålls på Rise Sics Västerås och det kommer att finnas möjlighet att nätverka och ställa frågor till programkontoret.

Anmäl dig till frukostmötet här
Mer information om utlysningen