Digitaliseringens största vinster förväntas i industrin

Ledare · Björn Jonsson, ABB, ordförande Automation Region · 2018-06-29

Ingen kan ha missat att digitaliseringen under de senaste åren ökat och varit ett aktuellt ämne. Svensk tillverknings och processindustri ställer sig långt fram i ledet som initiativtagare till denna förändring. Faktum är att de största vinsterna i digitaliseringen förväntas vara i just industrin.

Den digitala mognadsgraden i Sverige är hög ur ett globalt perspektiv och man omfamnar engagerat de möjligheter digitaliseringen innebär. Svensk processindustri har stora vinster och konkurrensfördelar att hämta genom att bära ledartröjan i den digitala transformationen. Industrin står inför utmaningar med åldrande infrastruktur och det faktum att en stor andel av kompetensen förväntas gå i pension de kommande tio åren. Här är digitaliseringen en viktig faktor för att konvertera dessa risker till möjligheter.

Digitaliseringen är också viktig för att möta ökade krav på hållbarhet. När vi börjar vårt arbete med att navigera i digitaliseringsdjungeln är det svårt och stundvis frustrerande. Konsumentmarknaden har sedan tidigt 2000-tal drivit på utvecklingen av nya digitala lösningar, men det är först när den tekniken appliceras i det industriella utrymmet som de riktigt stora värdena kan skapas. Hur får vi användning av drönare, maskininlärning, molntjänster, AR/VR och 5G?

Den frågan besvarar vi bäst genom att öppna våra verktygslådor och samarbeta i allt högre grad. Den viktigaste nyckeln för att svensk industri ska lyckas inom den digitala transformeringen är utökade samtal och samarbeten. Det är när vi hjälps åt, stora som små, att komma vidare som vi kan hitta nya vägar och bära ledartröjan för svensk industri.

För att lyckas måste vi också skapa en balans mellan industriellt strukturerat arbete och ett mod att våga misslyckas. Det handlar om att veta vart vi ska och ständigt ta inkrementella steg samtidigt som vi snabbt måste kunna utvärdera nya tekniker och ta transformativa steg, till exempel genom en så kallad ”fail fast”-princip. Nyckeln för att skapa den balansen är återigen samarbeten. Låt oss samtala, öppna våra verktygslådor och gemensamt ta fram nya och bättre verktyg. I digitaliseringsarbetet behöver etablerade företag prata med start-ups, samhälle och akademi genom forum som Automation Region.

Automation Region är en viktig katalysator för att skapa samarbeten och mer kreativitet. Genom utökade samarbeten och dialoger ökar vår konkurrenskraft och det i sin tur innebär att nya tillverkningsprocesser och affärsmodeller kommer introduceras.

Automation region jobbar vidare med att skapa medlemsnytta genom aktiviteter på flera områden; facilitera FOI, kompetensförsörjning, tätare samarbete med andra Vinnväxtvinnare (inte minst genom iHUB:s), ökad internationalisering  och ökat regionalt samarbete. Vi har även en styrelse som utökats med flera nya personer; Johan Stahre, Chalmers, Claes Mellgren, AQ Group och Johanna Tömmervik, byBrick. Personer som kommer in med nya kompetenser och perspektiv, som kommer att hjälpa oss växa som organisation och samtidigt skapa ökad medlemsnytta.

Vi hälsar dem varmt välkomna!

Björn Jonsson
ABB, ordförande Automation Region