Digitalt nyhetsbrev för utskrift

Notis · 2011-12-21

Vi har de senaste åren skickat ut ett tiotal utskrifter av nyhetsbrevet till alla våra medlemsföretag. Responsen vi har fått är att det varit uppskattat och vi har även noterat att breven ofta fått sin plats i ställ vid olika receptioner och entréer – mycket uppskattat! Tyvärr har tryckkostnaden skjutit i höjden och tillsammans med porto och övrig hantering så är det svårt att trots allt motivera vidare utskick (för mindre företag blir det nästan så att hela medlemsavgiften går till nyhetsbrevet …).

Vi kommer därför från och med januari endast att skicka ut nyhetsbrevet som ett digitalt utskick, där det dock finns möjlighet att ladda ner en PDF för utskrift. Vår förhoppning är att företagens kontaktpersoner skriver ut några exemplar och sprider dem på motsvarande sätt som tidigare. För de företag som fortfarande önskar att få utskrifter tillsända sig mot självkostnadspris meddelar detta till bjorn.stenvall@automationregion.com, så fixar vi det.