Diversifiering bygger konkurrenskraft

Ledare · Malin Rosqvist, programstrateg för PiiA · 2019-04-30

Malin Rosqvist, programstrateg för PiiA. Foto: Jenny Simonsson.

Sverige uppfattas som ett land som ligger i framkant i transformationen till den digitala industrin. Vi är stolta över vår uppfinningsrikedom med revolutionerade innovationer och framstående forskning. Vi är företagsamma och samarbetsvilliga och vi beskrivs ofta som ett jämställt land med ett väl uppbyggt samhälle. Svenska industriföretag har hög trovärdighet och ett gott arbetsklimat. I mångt och mycket en rättvisande bild att vara stolt över. Men vi kan inte stanna här. Vi måste ständigt jobba för att behålla vår position, och nu vet vi att konkurrenskraft och jämställhet går hand i hand. Utan det ena så vacklar det andra.

Den största drivkraften hos ett företag är att vara konkurrenskraftigt och konkurrenskraft handlar om kompetens. Studier visar att en diversifierad arbetsplats – med en blandning av unga och äldre medarbetare, kvinnor och män, människor med olika erfarenhet, kultur och bakgrund – är ett framgångsrecept. Kompetens är inte en fråga om varifrån du kommer eller vilket kön du har – det handlar om vad du kan bidra med.

Konkurrensen om de bästa medarbetarna är hård och företagen måste anstränga sig för att vara attraktiva. För dagens unga – generation Y – har arbetsmiljö, kollegor, utveckling och kreativitet stor betydelse när det gäller val av arbetsgivare. Många föredrar helt enkelt att jobba på ett schysst företag. Vi ser en utveckling där ojämlika företag får allt svårare att rekrytera, medan jämlika företag uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Ett exempel på ett företag som agerar utifrån det här perspektivet är Billerud Korsnäs i Gävle som jag samarbetar med i flera projekt. Billerud Korsnäs har utbildat samtliga anställda i mångfald och inkludering genom att arrangera workshoppar för att belysa så kallade ”unconscious bias”, eller omedvetna fördomar. Företaget ser mångfald och inkludering som en överlevnads- och konkurrensfråga, både för egen del och för svensk industri generellt.

Ett annat tydligt exempel är SSAB som, liksom många andra industribolag, har satt upp mätbara mål för rekryteringar.I sin policy för mångfald och jämställdhet slår de fast att en bättre balans mellan könen förväntas bidra positivt till företagets prestationskultur och öka mottagligheten för kundernas behov.  För att öka antalet kvinnor i den högsta ledningen införde SSAB år 2015 ett jämställdhetsmål – kvinnor ska inneha 30 procent av företagets ledande befattningar vid slutet av 2019.

Hur ska företagen bete sig för att ytterligare förstärka den positiva trenden och öka takten i sitt jämställdhetsarbete? Börja med att analysera nuläget, synliggör de strukturer som finns i företaget, gärna med hjälp av en expert som kan se organisationen ur ett annat perspektiv. Sedan behövs en strategi med mål på kort och längre sikt. Det är en fråga för företagsledningen men den måste förankras hos alla medarbetare. Få med genusperspektivet i aktiviteter och projekt – det ska vara en ledstjärna att följa för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft.

För den som ligger i startgroparna med arbetet kring diversifiering och jämställdhet kan jag rekommendera stiftelsen Allbrights rapporter om hur jämställdhet bidrar till konkurrenskraft, och även Industrirådets skrift ”Diskriminering och likabehandling – en handledning”.

Sverige uppfattas som ett föregångsland när det kommer till jämställdhet. Vi måste jobba för att den bilden ska bibehållas och utvecklas ytterligare. Det är upp till oss alla – individer, företag, organisationer och myndigheter. Sprid de goda exemplen, lär av andra och lär ut till varandra.

Malin Rosqvist
Programstrateg för PiiA

Malin Rosqvist finns hos Rise Sics Västerås och är programstrateg för PiiA, det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (med finansiering från Vinnova). PiiA är ett av de första innovationsprogrammen och projektportföljen som omfattar omkring 150 projekt främjar innovation och bidrar till att skapa en säkrare, effektivare och mer produktiv processindustri. PiiA samordnar årligen två öppna utlysningar inom forskning, utveckling och innovation.