Djungelpatrullen står redo!

Ledare · Peter Wallin, Programchef PiiA · 2018-01-30

Med Automation Region som Vinnväxt-initiativ och det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT & automation) vägg i vägg har vi i det närmaste unika möjligheter till synergier mellan två ledande satsningar inom närliggande områden. Som strategiskt innovationsprogram är PiiA en del av storsatsningen från Vinnova, Formas och Energimyndigheten som omfattar cirka 650 miljoner kronor per år i statlig finansiering med minst lika mycket till i externa medel, vilket ger mer än 1,3 miljarder till att stärka svensk industris konkurrenskraft.

Det som är speciellt med dessa program är att drivning och prioritering av verksamhetsområden flyttats ut till programkontor där det är nördar som vi från företag, akademi och institut som svarar för innehållet. Det innebär en lika stor möjlighet för PiiA som för Automation Region.

För PiiAs del ger satsningen en budget på cirka 150 miljoner kronor per år inklusive programbudget, samverkansprogram och deltagande företag, där industrin står för cirka hälften. Det här kan vi dra nytta av i samverkan med Automation Region, där PiiA i högre grad borde kunna använda Automation Regions medlemsnätverk i arbetet med tanke på projektkonsortier och projektgenomföranden.

Med allokerade medel i systemet kan vi genom ännu tydligare samverkan skapa kraftfulla satsningar och hjälpa företagen att hitta rätt i innovationsdjungeln. Det finns flera närliggande program – exempelvis IoT Sverige, Smartare Elektroniksystem och Produktion2030 – som alla har relevanta erbjudanden också för process- och automationsindustrin. Totalt finns det hela 17 olika strategiska innovationsprogram; låt Djungelpatrullen hjälpa dig!

Samtidigt kan jag inte låta bli att reflektera kring bredden; ibland måste vi vara lite selektiva, vi kan inte springa på alla bollar. Det är kanske lite som att svära i kyrkan men risken är att det finns så mycket att välja mellan så att det blir svårt att välja rätt. Själv skulle jag hellre se lite färre men större och tydligare satsningar där Sverige verkligen kan göra skillnad. Vi är ett för litet land för att vara bäst på allt utan borde satsa där vi har reella förutsättningar. Hit hör de områden som omfattas av Automation Region och PiiA, branscher där vi är och ska förbli världsledande. Det är här vi ska satsa.

Det är lite samma sak med företagen, de engagerar sig i olika organisationer och aktiviteter, men har de kapacitet? Engagera er där ni får del av ett resultat, våga prioritera det ni också kan sätta av resurser till. Svensk industri går på högvarv, det går inte att hinna med allt. Fokusera bättre, prioritera satsningar som ger levebröd för imorgon. Vi kan inte leva på gamla lagrar, bröd möglar fort.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma den lyckade satsningen på ARRAY, Automation Region Research Academy. För industriforskarskolan med fokus på automation har Mälardalens högskola beviljats 32 miljoner kronor av KK-stiftelsen med motsvarande finansiering från bland andra Volvo CE, ABB, Skanska och Sandvik, totalt 75 miljoner kronor. En förutsättning för att svensk automationsindustri ska vara ledande är att vi fyller på med kunskap.

Peter Wallin
Programchef PiiA