Välbesökt Do-tank om det digitala labbet

Notis · 2018-06-29

Cecilia Hyrén modererade Do-tanken om labbet som ska möta industrins behov i digitaliseringen.

På Do-tanken den 7 juni deltog över 40 personer, de flesta från industrin men även från akademin samt företagsstödjande aktörer. Syftet var att tillsammans forma en labb- och demomiljö för digital utveckling som möter industrins behov*. Inbjudna talare var Mikael Rudin, produktstrateg på ABB Control Technologies, Stig Larsson, senior forskare på RISE SICS Västerås samt Shiva Käck, Director Group Strategy på Volvo Group.

Do-tanken delades i tre faser då deltagarna började med att höja blicken och tillsammans skapa förståelse kring hur arenor för digital utveckling kommer att se ut i framtiden. I de två nästkommande stegen identifierade deltagarna vilka utmaningar och möjligheter som industrin står inför kopplat till digitalisering, samt konceptualiserade hur en arena för digital utveckling konkret skulle kunna utformas.

Do-tanken resulterade i sju koncept med olika idéer och perspektiv för hur en optimal arena för digital utveckling skulle kunna utformas i Västerås. Den största nyttan med Do-tank-konceptet är den bredd av perspektiv som kommer av att jobba gränsöverskridande tillsammans i en kort och effektiv process. Resultatet från Do-tanken är därför mycket värdefullt för den fortsatta utvecklingen av den kommande arenan.

Det digitala labbet som möter industrins behov kommer att invigas i höst.

*RISE SICS och Automation Region bygger nu labbet som ska möta industrins behov i digitaliseringen. Labbet ska vara en samlingspunkt och kompenshub för all typ av industri, i alla faser av digitalisering. Hit ska industrin kunna komma för att inspireras och testa möjligheter som digitaliseringen ger. Labbet kommer att ge tillgång till stora mängder data från industrin, samt öppen data och kunskap om hur den ska användas. Här kommer att finnas metoder och processer för utveckling av digitaliseringslösningar, utgående från egen data, samt utrustning för människa-maskin-interaktion och visualisering.