Driv på den positiva utvecklingen av Automation Region!

Ledare · Erik Oja • Styrelseordförande Automation Region • Divisionschef ABB Process Automation • Vice VD Svenska ABB AB · 2010-08-31


Erik Oja
Styrelseordförande
Automation Region,
Divisionschef
ABB Process Automation,
Vice VD Svenska ABB AB

Vi kan se tillbaka på en vår – och ett år – med en imponerande utveckling av Automation Region. En kontinuerlig medlemstillströmning i kombination med en mängd olika aktiviteter gör att vi syns i flera olika sammanhang. Engagemanget för och arbetet i våra arbetsgrupper imponerar och vi har överlag en mycket positiv utveckling.

Kommunikationsgruppen fortsätter sitt prioriterade arbete med att sätta automationsbranschen på kartan. Vi representerar en stor bransch och tillsammans blir vi ännu starkare, vilket behövs – verkligheten är tyvärr sådan att automation för många fortfarande är ett relativt okänt område. Kompetensgruppen fokuserar på vår andra kärnfråga: Rekrytering, såväl kort- som långsiktigt. Hur kan vi samarbeta med rätt partner för att locka medarbetare? Vilka utbildningar krävs för att säkra en långsiktig utveckling? Affärsgruppen, den senaste av våra grupper, har väckt ett berättigat intresse främst hos våra mindre medlemsföretag med tanke på nätverkande och konkreta affärsmöjligheter. Tillsammans finns det möjligheter att utveckla affärer som annars inte hade blivit av.

Vi diskuterar redan nu ytterligare en eventuell arbetsgrupp kring innovation. Hur tar vi hand om nya idéer, vem kan driva dem vidare? Hur skapar vi rätt innovationsklimat? För de stora företagen finns det ofta egna resurser – och också tillfällen till möjliga avknoppningar – men för de mindre kan detta vara helt avgörande för att komma vidare i utvecklingen.

Nu står vi medlemmar inför valet hur vi vill att klustret ska vidareutvecklas. Det positiva ”draget” har gjort att de flesta vill fördjupa klusterarbetet, men hur det ska gå tillväga måste vi diskutera. Signalerna från medlemmarna är att de flesta vill fortsätta framåt, vilket också ställer krav på oss att sprida budskapet. Centralt har vi kontakt och samarbete med systerorganisationer som exempelvis Svensk Automation, samtidigt som det finns en utmaning – och potential – i att ytterligare ena branschen nationellt.

I Västerås är de flesta automationsföretagen med, men det finns fortfarande en del företag i Mälardalen som saknas i medlemsförteckningen. Sprid budskapet om nyttan med klustret i era nätverk. Ju fler vi är, desto starkare kan vi driva på den redan positiva utvecklingen av Automation Region!

Erik Oja • Styrelseordförande Automation Region
Divisionschef ABB Process Automation • Vice VD Svenska ABB AB

PS. Precis vid utgivningen av detta nyhetsbrev nåddes vi av beskedet att Sven-Arne Paulsson, Automation Regions processledare och vår arbetskamrat och vän, har gått bort efter en kort tids sjukdom. Våra tankar går till Sven-Arnes fru och söner. Det är med djup saknad men med ljusa minnen som vi tackar Sven-Arne för den tid vi fick arbeta tillsammans. DS