Drivkrafter styr mot yrke och bransch i Competence nya verktyg

Notis · 2022-03-16

Om du frågar ett gäng fjortonåringar vilka yrken de vill jobba med så nämner de ett 30-tal. Samma resultat får du om du frågar ett gäng nittonåringar. Competence utvecklar ett digitalt verktyg som visualiserar arbetsmarknaden – hur den är uppbyggd och var jobben finns. Innehållet kommer från yrkesverksamma som knappar in data om sina egna yrken.

porträttbild föreställande Kajsa Börjeson– Vi kommer att använda verktyget som ett komplement till våra lektioner i arbetsmarknadskunskap, säger Kajsa Börjeson som leder projektet hos Competence. Alla som är i behov av stöd i samtalet med ungdomar om yrkesmöjligheter ska kunna använda det.

Competence arbetar med att höja kunskapen om arbetsmarknaden bland barn och unga, bland annat genom sina lektioner i arbetsmarknadskunskap och coachande verksamhet. Automation Region var med och grundade initiativet och har på olika sätt samarbetat med organisationen genom åren.

Tanken med det nya verktyget är att ungdomar ska vara bättre förberedda för studie- och yrkesval. Det ska fungera som ett stöd för föräldrar, lärare, studievägledare och arbetsförmedlare i dialogen kring drivkrafter som spelar in i valet av yrke. Verktyget kommer att vara webbaserat och öppet att använda på dittyrke.se. Användaren svarar på frågor för att matchas mot ett yrke eller en bransch. Beskrivningen av de olika yrkena omfattar även ett avsnitt om efterfrågan på arbetsmarknaden.

– Vi har länge känt att vi vill ha något konkret att lämna över i samtalen med ungdomar och föräldrar, säger Kajsa Börjeson. Ungdomarna kommer att matchas mot yrken som de tidigare inte visste fanns. Om du inte har mött en anaplastolog, en IT-arkitekt eller en automationsingenjör, hur ska du då kunna veta att dessa yrken finns?

Du som är yrkesverksam kan gå in på yrkesinfo.se och fylla i enkäten, det tar ungefär fem minuter och är en god investering för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Den information som du lämnar bidrar till att ge ungdomar en bredare och mer uppdaterad bild av arbetsmarknaden.

Webbplatsen dittyrke.se lanseras i september 2022.

Länk till yrkesinfo.se →
Länk till dittyrke.se →