Elin Asplund i ny roll på ABB Robotics

Notis · 2024-02-23

ABB satsar 280 miljoner dollar på ett nytt Robotics Campus på Finnslätten i Västerås, en välkommen satsning för många företag i Västerås och Mälardalen. Medlemmar i Automation Region kommer också kunna se ett bekant ansikte i den nya organisationen – Elin Asplund, som tidigare var programansvarig på Automation Region. Hon har gått in i rollen som produktionsteknisk chef och ska leda utvecklingen av fabriken i det nya campuset.

ABB Robotics Campus kommer samla ABB:s verksamheter på Finnslätten i Västerås under ett och samma tak. Här möts automatiserad tillverkning, forskning och utveckling, kundupplevelsecenter och utbildning i ett 65 000 kvadratmeter stort campus. En viktig del är den nya fabriken där Elin Asplund och hennes team kommer utveckla automationslösningar, säkerställa kompetens och implementera nya, smarta lösningar i produktionen.

Porträtt Elin Asplund
Elin Asplund får ny roll på ABB Robotics.

– Jag tror mycket på mötet mellan olika kompetenser och erfarenheter, de komplexa frågorna som vi arbetar med idag kräver det, säger Elin Asplund. Från mina år hos Automation Region tar jag med mig just det, att en mångfald av infallsvinklar och nätverk är oerhört betydelsefull.

Hon tror att ABB:s satsning kommer att gynnas av det innovativa klimat som finns i området. Här samsas små och stora företag, och Mälardalens universitet fyller en viktig funktion när det kommer till grundutbildning, livslångt lärande och forskning.

– Företagen har ett ansvar att förmedla behov och önskemål både till det omkringliggande samhället och till akademin, säger Elin Asplund. Det måste finnas en relevant bas för vår framtida industri och kompetensförsörjning.

Robotics Campus är just nu ABB:s största satsning i Europa, och att den hamnande i Västerås är betydande både för individer och företag.

– Etableringen driver ett stort behov av olika kompetenser inom ABB, men den gynnar också andra företag. Att ha en ny och modern fabrik i sin närhet bidrar till att öka regionens attraktionskraft och förutsättningar för tillväxt. Det bidrar till hela Sveriges konkurrenskraft, avslutar Elin Asplund.

Läs mer om ABB:s satsning här →