En arbetsrockad för fler ingenjörer

Ledare · Christer Gerdtman • vd Motion Control · 2012-03-29

Vi har alla hört om bristen på ingenjörer och tekniker, att företagen har ett skriande behov av kompetent personal – ofta i kombination med att de säger att personalen är den viktigaste resursen. Men är det verkligen så? Ser vi på företag som söker folk så önskar alla sig en 30-35 åring med minst fem års arbetslivserfarenhet. Dessa företag väljer att spendera mycket pengar på annonser och rekryteringsbyråer för att hitta dessa personer. Samtidigt finns det massor med folk som söker arbete; problemet är att de inte har rätt utbildning och/eller saknar arbetslivserfarenhet. Varför väljer företagen att annonsera istället för att lägga dessa pengar på att lära upp nya medarbetare?

Om verkligheten och kartan inte stämmer överens går det inte att köra efter kartan! Om personalen är det viktigaste företagen har varför värnar de då inte mer om dem? Om kompetensförsörjningen är ett reellt problem, varför arbetar de inte dagligen och långsiktigt med detta?

Här tror inte jag att det går att göra några snabba lösningar och säga att import av ingenjörer från utlandet är lösningen, utan det krävs att vi själva anstränger oss och planerar och arbetar långsiktigt. Vi vet att det behövs mer folk till vår industri. På lång sikt behövs fler ingenjörer och tekniker, på alla nivåer. Vi behöver dels få tillbaka gymnasieingenjörerna, dels få alla som på gymnasienivå ”felutbildar” sig idag till icke-existerande yrken (utbildningar som leder till arbetslöshet) att välja utbildningar som leder till arbete (tekniska utbildningar/yrkesutbildningar). Dessutom behöver både grund- och gymnasieskolan utbilda och informera skoleleverna om vad som behövs och vad som krävs för att få ett yrke.

Skolsystemet måste bli bättre och detta är ett samhällsproblem. Jag tror inte det finns några enkla lösningar; de som tror att arbetskraftsinvandring är den enda rådande boten gör det enkelt för sig och bortser från problemen.

Vad kan vi då göra på kort sikt? Det första är nog att tänka till och se till att folk gör rätt saker; rätt person på rätt plats helt enkelt. Ingen förväntar sig att en direktör ska sköta företagets bokföring utan det anställer företagen ekonomer till. Ingenjörer däremot … De ska hålla på med ekonomiska rapporter, skriva mötesprotokoll, boka resor och möten, IT-support, renrita scheman, sitta med på diverse möten med mera. Precis som läkaren har en läkarsekreterare borde företagen anställa ingenjörssekreterare!

Enklare uppgifter borde lejas på utomstående eller till andra i organisationen för att avlasta ingenjörerna; ingenjören ska inte sitta och renrita schemat, låt ett ritbiträde göra det. Vi kan avlasta ingenjörerna genom att anställa medarbetare med ”enklare” utbildning – och på så sätt får vi loss en civilingenjör till kostnaden av en assistent!

Nu finns det tyvärr inga färdiga ”underingenjörer”, ”ingenjörssekreterare” eller liknande, så vi kanske skulle ta och utbilda några själva? Till exempel via Automation Regions utbildningsprojekt? Internt kan vi satsa på att kompetensutveckla medarbetarna så att de klarar alltmer avancerade uppgifter, samtidigt som vi tar in nya medarbetare för att lära upp på plats. En arbetsrockad helt enkelt.

Christer Gerdtman • vd Motion Control
Vinnare av Guldstänks Årets Rekryterare 2011