En kavalkad av framgångsrik samverkan

Notis · 2019-03-28

Björn Löfvendahl, Rise Sics Västerås, och Erik Dahlquist, Mälardalens högskola, berättar om utvecklingen inom AI.

Den 14 mars genomfördes den avslutande konferensen för projektet Smart4U som under tre års tid har drivit samverkansaktiviteter mellan styrkeområdena Automation, Energi, Järnväg samt Välfärd och hälsa. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultaten som bland annat visar att Västmanland har stora utvecklingsmöjligheter och att samverkan är nyckeln till att lyckas. I publiken fanns företag, näringslivsutvecklare, akademi och representanter från regionens samverkansaktörer.

Programmet innehöll en kavalkad av goda exempel där branschöverskridande samverkan skapat möjligheter och innovativa lösningar. Bland annat berättade Björn Löfvendahl, Rise Sics Västerås, och Erik Dahlquist, Mälardalens högskola, hur artificiell intelligens kan användas i praktiken och hur företagen ska förhålla sig till utvecklingen. Niclas Sigholm, Sigholm Konsult, berättade hur gamification har blivit ett instrument för att säkra konkurrenskraften inom industrin.

Läs mer om projektet Smart4U