En möjlighet att öka trycket

Ledare · Jenny Elfsberg, avdelningschef Innovationsledning, Vinnova · 2020-08-31

Den svenska industrin är globalt konkurrenskraftig och känd för hög kompetens, innovationsförmåga och ett samarbetsinriktat klimat. För ett litet, exportberoende land är det avgörande att ta plats och leda teknisk utveckling. Men när vi drabbas av en kris är den naturliga reaktionen att bromsa – att fokusera på kärnverksamhet och pausa utveckling och samarbete.

Coronapandemin har på många sätt visat hur beroende vi är av globala värdekedjor och att de system som vi har byggt upp tyvärr inte är särskilt robusta. Under våren arbetade jag för Volvo i USA. På min arbetsplats, och generellt inom fordonsindustrin, var konsekvenserna tydliga – när inflödet av material avstannade så stannade också produktionen. På så sätt har pandemin gjort nytta, den har blottlagt svagheter som gör att vi kan rusta bättre för framtiden.

Samtidigt oroar jag mig för vad som händer om vi försöker pausa oss ur krisen. Vi riskerar att halka efter inom viktiga områden som digitala förmågor och AI, men även vad gäller strategiska samarbeten. På lite längre sikt kan det minska de svenska företagens attraktivitet på en global marknad.

I min nya roll som avdelningschef för innovationsledning på Vinnova ansvarar jag för insatser inom bland annat styrning och organisering av innovationsverksamhet, innovationsförmåga och kopplingen mellan innovation, affärer och hållbarhet.

Jag ser flera intressanta utvecklingsområden där vi på Vinnova tillsammans med svenska företag och innovationsmiljöer kan öka trycket. Det finns till exempel ett stort behov av tekniska lösningar som kan hjälpa till att begränsa smittspridning utan att inkräkta på den personliga integriteten. Vi har också en unik möjlighet att studera pandemins paralyserande effekt på transportsystemet och de nya lösningar som växer fram för handel, logistik och mänskliga möten. Det är insikter som kan hjälpa oss att nå klimatmålen snabbare.

Jag hoppas att pandemin blir en spark i baken som får oss att starta nya samarbeten och tänka tillsammans kring långsiktiga lösningar på stora utmaningar. Tvärs över olika branscher, åldrar och utbildningsbakgrunder kan vi skapa en bild av hur det nya normala ska se ut och fungera.

När det går bra för företagen så upplever de ofta att det inte finns tid för utveckling. Automatisering eller implementering av nya tekniska lösningar som underlättar arbetet prioriteras ner. Under en kris är argumentet istället att osäkerheten är för stor eller att det inte finns pengar till utveckling.

Oavsett kris eller högtryck i produktionen så tycker jag att vi ska lyfta blicken från det kortsiktiga perspektivet och börja tänka mer systematiskt. Vi kan hela tiden genomföra små förbättringar och innovationer. Jag brukar dessutom förespråka att vi kan göra mer utan att ha tänkt helt färdigt. Utveckla en lust att experimentera – det spelar ingen roll om vi inte är hundra procent säkra, bara vi håller oss i rörelse.

Den 6 oktober medverkar jag som talare på Automation Summit och PiiA Inspiration. Jag ser fram emot att utveckla tankarna kring innovationsledning och bidra i diskussionen om framtidens smarta och hållbara industri. Vi ses!

Jenny Elfsberg
Avdelningschef Innovationsledning, Vinnova