En smygtitt på kartläggningen av automationsbranschen

Artikel · 2009-02-26


Automationsbranschen är av avgörande betydelse för Sverige på flera sätt. Det visar inte minst den övergripande undersökning som Automation Region låtit genomföra. Rapporten, som redovisas i sin helhet vid Automations Regions årsmöte, sammanfattar resultatet av en kartläggning av företag som levererar tjänster, system och produkter inom området industriell automation.

Det finns i storleksordningen 500 företag i region Mälardalen/Storstockholm med kringliggande region som arbetar med industriell automation mot branscherna ProcessindustriVerkstadsindustri och Övrigt (transportlogistik och fastighetsautomation). Företagen i denna region omsätter totalt mer än 30 miljarder SEK i segmentet automation med fördelningen Västerås 15 miljarder, Stockholm 11 och övriga 4 miljarder. Ca 15.000 personer är anställda inom branschen bara i denna region. Totalt i Sverige omsätter automationsföretagen ca 50 miljarder SEK, varav således ca två tredjedelar i Mälardalen.

I undersökningen har kategorin Processindustri delats upp i energiproduktion, papper & massa, mineral & metall, läkemedel & livsmedel, kemi- & oljeindustri, elektronikindustri (halvledare) samt vatten- & medieproduktion. Verkstadsindustrin har delats upp fordonsindustri, elektronikindustri, träindustri samt övrig tillverkning. Under Övrigt har vi samlat transport & logistik (varudistribution, tåg etc), fastighetsautomation samt miljö- & kvalitetssystem.

Det är på uppdrag av Automation Region i samarbete med Stockholm Business Region som denna utredning kommit till stånd. Utredare har Curt-Åke Sundholm vid Aros Circle varit. Resultatet av kartläggningen kommer att hjälpa till vid kommande satsningar inom region Mälardalen.

Tidningen Automation hade i sitt marsnummer 2008 en lista över 300 automationsföretag i hela Sverige. I den här kartläggningen vill vi fånga upp en bredare krets av företag inom automationsområdet genom att inkludera mätinstrument och produktionsnära IT. Vi täcker därmed in såväl styr & regler, processledning och produktionsledning.

Underlaget har varit både omfattande och detaljrikt, och det finns naturligtvis många uppskattningar och tolkningar. Antaganden om andelen industriell automation har i många fall gjorts för de företag som även sysslar med annat än automation. Många av de största siffrorna har belagts genom telefonkontakt eller via tidningen Automations lista. Vidare har skattningar gjorts om den andel som hör hemma i region Mälardalen så snart företaget har verksamhet på flera orter i Sverige. Även här har en del telefonkontakter tagits för att bekräfta storleken.

Det ett mycket intressant resultat som redovisas – Mälardalen är världsledande inom automation!

Den som önskar närmare information, eller som vill ta del av undersökningen, är välkommen att kontakta Sven-Arne Paulsson.