En spaning om industrirobotikens utveckling

Artikel · 2024-04-02

Den 15 mars bjöd Automation Region in till Framstegsfredag med en expertpanel som diskuterade hur industrirobotiken kommer se ut om tio år. Utöver själva tekniken låg stort fokus på kompetensfrågan, men även på hållbarhet och konkurrenskraft. Det är centrala utmaningar för industrin, där företagen vinner på att göra gemensam sak.

Seminariet genomfördes på MDU Collaborative Center i Västerås och samlade omrking 100 deltagare. Moderator var Automation Regions Daniel Boqvist och i expertpanelen medverkade:

Paneldebatt med fyra deltagare, en kvinna och tre män. En av männen talar i mikrofon.

  • Mikael Ekström, professor i robotik på Mälardalens universitet
  • Elin Asplund, Manager Production Engineering Automation på ABB Robotics
  • Erik Hellström, CTO på Robotdalen
  • Magnus Welén, vd på Prevas

Elin Asplund och hennes team på ABB Robotics ska utveckla fabriken i ABB:s nya campus i Västerås med automation och nya, smarta produktionslösningar. Här ska robotar bygga robotar, och hon ser utmaningar i den snabba teknikutvecklingen och kompetensförsörjningen.

– Alla producerande företag måste bygga en verksamhet som är flexibel och anpassad för förändring, säger Elin Asplund. Vi börjar arbeta med vår nya fabrik nu och den ska stå klar om ett par år, men redan från start behöver vi ta höjd för den snabba teknikutvecklingen. En nyckelfaktor för att lyckas är kompetensfrågan, att vi lyckas sätta samman olika kompetenser med olika erfarenhet, bakgrund och infallsvinklar.

Mikael Ekström är professor i robotik på Mälardalens universitet där han bland annat utbildar morgondagens kompetens på robotikprogrammet. Han betonar vikten av samarbete mellan företag, organisationer och akademi.

– Vi har kämpat för att få till ett bra samarbete med företag, säger Mikael Ekström. Vi har drivit flera projekt om autonoma fordon men det har varit svårare att hitta projekt inom industrirobotik. Vi behöver närheten, rent fysiskt, till industriföretagen och vi behöver överbrygga glappet. Organisationer som Automation Region kan bidra och det är också positivt att vi nu delar lokaler med bland annat ABB Robotics och Robotdalen.

– Sedan har ju vi som industribolag ett stort ansvar att vara attraktiva och tillgängliga för studenter och forskare, tillägger Elin Asplund. De nya talangerna kommer ut på arbetsplatser som kanske inte alltid är utrustade med den senaste tekniken men potentialen ökar om de nya medarbetarna tas emot på ett bra sätt och ges förutsättningar att utvecklas.

Går allt att robotisera?

Erik Hellström på Robotdalen möter ofta företag som vill ha hjälp med sin automationsresa. Robotdalen erbjuder bland annat förstudier där de hjälper företag att analysera vad som ger mest värde, vad som är lämpligt att robotisera och inte.

– Många har en förutfattad mening om att det är enkelt med robotik och att en robot kan göra nästan vad som helst, säger Erik Hellström. I själva verket är det ganska komplext och många små och medelstora företag saknar kunskapen om var de ska lägga krutet. När vi tillsammans benar ut utmaningen så inser de ganska snabbt de måste prioritera funktioner som ger störts värde.

Detta är en bild som bekräftas av Magnus Welén på Prevas. Kunderna kommer med ett problem som de vill lösa och underskattar ofta de insatsen som krävs för att automatisera.

– Vi stöter ofta på uppfattningen att det bara är att koppla på några robotar och köra i gång, säger Magnus Welén. Tyvärr är det sällan så enkelt utan för att lyfta en nivå så behöver grunden ses över, till exempel genom att designa om produkterna för att förbättra tillverkningsprocessen. Människan är också rätt skarp när det kommer till exempelvis montage, med våra egna taktila sensorer och visionsystem. Så även om vi har börjat integrera dessa förmågor i robotiken så är det inte säkert att det är meningsfullt att automatisera i alla lägen.

Det finns en risk att små och medelstora företag drar sig för att utveckla sin produktion med robotik och därmed halkar efter när teknikutvecklingen går framåt. Flera initiativ som till exempel Robotlyftet och Robot till tusen har genomförts för att underlätta företagens produktionsutveckling.

– Det här är mycket en fråga om kompetens och insikter i teknikens möjligheter, säger Magnus Welén. I många fall förstår inte företagen värdet av en investering i automatisering och robotisering. Visst är det också en finansieringsfråga, men jag tror att pengarna finns om det finns en bra idé och en tydlig return on investment.

Collage med panel bestående av tre män och en kvinna samt en moderator som är man. Samt publiken bakifrån med vy mot scen.

Inom en snar framtid ...

Så vad tror experterna om framtiden, var står industrirobotiken om tio år? Det är en hoppfull panel som tror på enkelhet och ökad tillgänglighet till robotlösningar. De stora frågorna som måste hanteras är kompetensförsörjning, hållbarhet och hur företagen ska få lättare att komma i gång med automatisering och robotisering.

– Jag tror att vi kommer demokratisera robotiken mycket mer, säger Elin Asplund. Den kommer bli mer lättillgängligt, mer flexibelt och användbar på nya sätt och inom fler tillämpningar. Vi kommer få se fler större och avancerade system, men samtidigt många enklare och tillgängliga applikationer som kan vara till nytta för fler. Den ökade tillgången kommer också leda till billigare lösningar som gör det möjligt för fler att robotisera.

– Vi behöver utveckla robotar som applikationer, säger Erik Hellström. Snart kommer vi kunna köpa plug-and-play-robotar på hylla, ungefär som du köper en ny skruvdragare. Då når vi en enkelhet som skapar oväntade användningsområden och större flexibilitet med små serier och stora variationer. Vi kommer dock även i framtiden ha ett behov av experter som kan hjälpa oss i utvecklingen nya system och användningsområden för robotar.

– Från mitt perspektiv tror jag att vi får se fler robotar som blir mer intelligenta, men även dummare, säger Mikael Ekström. Samtidigt blir systemen mer heterogena och många robotar blir lättare att programmera och använda ute hos mindre företag. Företag och akademi behöver också ta ett ömsesidigt ansvar så att studenterna får med sig relevanta och aktuella kunskaper för att kunna bli morgondagens specialister i industrin.

– Automatiseringen fortsätter att accelerera vilket driver utveckling och behov inom en rad områden, säger Magnus Welén. Sensorteknik, visionsystem och mjukvara kommer att göra robotarna smartare och varje robot kommer kunna utföra fler moment. Från att behöva ha en viss seriestorlek för att automation ska löna sig så går vi mot hög specialisering och små serier. Om tio år tror jag att vi kommer se helt obemannade fabriker med produktion dygnet runt. Det är en oerhört spännande utveckling och det är svårt att ens gissa sig till vad som är möjligt i framtiden.