panelen_panorama

· 2024-04-02

Paneldebatt med fyra deltagare, en kvinna och tre män. En av männen talar i mikrofon.