Insight

Ibus simaio te eos net optatur, unt. Busanihil ea doluptasit ut vit, vera as quodici molorro mincipsandic te cus ditat voluptat la nonserr orecaese officim entiatur? Tiunt il iusam, et untem. El est volores sinciendis ut intur a pore, sa ipsus ipictio ribusam hilit utet prepercius aut voluptatur, sumque enimagn imoluptatia.

Current report on the smart industry

Report

Under 2019 tog Automation Region i samarbete med medlemsföretaget Hello Future fram rapporten Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction. Rapporten belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska industriföretag kan göra för att komma vidare.

Syftet med rapporten är att nyansera bilden av industrins behov och förutsättningar för att röra sig mot den smarta industrin. Den ger en övergripande inblick i läget på smart industriområdet i dag och inbjuder till fortsatt diskussion och dialog.

Vi menar att det är hög tid att skifta fokus till nuläget och vad som behöver ske i dag för att visionerna ska bli verklighet.

Download report (pdf) →

Read more and download report