Current report on the smart industry

· 4 June 2020

Under 2019 tog Automation Region i samarbete med medlemsföretaget Hello Future fram rapporten Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction. Rapporten belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska industriföretag kan göra för att komma vidare. …

Läs mer
Show all