Finished

Integration of MathLab and MicroController XC05ix

Parties: First Control Systems Mälardalens universitet
Project duration: 1 June 2019 until 10 August 2019

Projektet syftar till att integrera olika verktyg inom PLC-systemet för att förenkla användargränssnittet och öka intelligensen i processtyrningen. Projektet bidrar till att göra avancerad teknik tillgänglig för processingenjörer utan specialkunskaper samtidigt som tiden.