Energi och elkvalitet – en naturlig del av automationsbranschen

Ledare · Robert Olofsson • Teknikansvarig • Metrum Sweden AB · 2011-03-25


Robert Olofsson
Teknikansvarig
Metrum Sweden AB

Automation finns i dagsläget i princip överallt och behovet av intelligenta system ökar för varje dag till följd av högre krav på tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och miljömässiga lösningar. Vi är ett svenskt bolag som utvecklar och levererar mätsystem inom elenergiområdet med huvudfokus på elkvalitet. Denna typ av system passar väl för dagens smarta elnät eftersom elsystemen i ökande takt byggs med distribuerad generering. Utöver detta har industrin sedan lång tid tillbaka utrustats med nya, krävande ellaster som både ger ökade störningar på elnätet och därtill ställer krav på en god elkvalitet för att fungera tillfredställande i elmiljön.

Metrums mätsystem utvecklas för att fungera i alla delar av elnätet och mätinstrumenten finns i både portabelt utförande och för fast installation. Instrumenten är intelligenta och kan ta fram enkla svar i form av rapportunderlag, så att användaren inte måste vara expert för att kunna göra en analys. Instrumenten jämför automatiskt data mot gällande normer och resultatet presenteras på enklast möjliga sätt: grönt ljus innebär att elkvaliteten är godkänd och rött ljus att den är underkänd. Utöver detta så mäts såväl importerad som exporterad aktiv och reaktiv energi, vilket blir viktigt med den nya distribuerade genereringen. All mätdata samlas in till en gemensam databas där ett klientprogram visar statistik och rapportinformation som automatiskt kan delges många olika användare via till exempel e-post eller webbläsare.

Automation driver kraven på såväl energieffektivitet som elkvalitet. Mälardalen är en stor automationssmältdegel och därför vill vi vara närvarande för att ta del av branschens krav och för att bidra med våra erfarenheter. Nätverket ger oss en möjlighet att vara med och påverka hur morgondagens elkvalitets- och energiövervakning kommer se ut inom automationsområdet. Vi ser en tydlig trend som går mot smarta elnät inom såväl nätbolag som industrimiljö. Behovet av intelligenta mätsystem är stort, system som minimerar datamängderna och ger tidiga svar som kan lösa problem innan de blir alltför kostsamma. Vi ser fram emot att följa och vara en del av utvecklingen inom automationsområdet under de kommande åren!

Robert Olofsson • Teknikansvarig • Metrum Sweden AB