Energibesparing – morot eller piska?

Ledare · Roger Kroon • Beijer Electronics • Affärsområdeschef Automation · 2012-05-31

Bild

Under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 myntades begreppet Eco Efficient Economy. Tanken bakom detta är att företag ska kunna se framtida affärsmöjligheter samtidigt som man har möjlighet att uppnå större klimat- och miljömål. En grogrund är skapad för så kallade Clean Tech-företag, och det återstår att se vilka aktörer på den svenska marknaden som kommer att gå i spetsen för denna utveckling.

Som vid alla förändringar finns det både morot och piska inblandade. Här har automationsbranschen en mycket viktig roll att spela för att skapa en attitydförändring. Vi kan med nya teknologier och lösningar hjälpa företag att se morötterna. Genom smartare drift har de möjlighet att leva upp till högt ställda besparingskrav redan innan energimyndigheten lagstiftar. Piskorna, i form av bland annat EU-regler och tuffare energiklassningar, är ett faktum. Men vi kan visa våra kunder hur de kan vinna morötter på att ligga steget före paragraferna.

Det handlar framför allt om förmågan att se helheten. Här ligger energimedvetna företag som exempelvis pappersbruk samt industri- och produktionsföretag i framkanten. Genom att skapa en helhetssyn av sin förbrukning går det lättare att sedan bryta ner problemet i mindre enheter där vinsterna är enkla att räkna hem. Ett exempel på detta helhetstänk är installationen av Scanias fastighetslösning i Södertälje, en av Sveriges största i sin sort. Här kunde vi leverera lösningar som bidrog till att företaget minskade sin totala energiförbrukning med upp till 40 procent. Och Scania arbetar ständigt med sina energibesparingsåtgärder, överallt i produktionen.

Jag hör ibland att företag känner sig pressade och tycker att begreppet energibesparing känns abstrakt och svåranalyserat. Då måste vi som automationsleverantör gå in och visa hur lätt det faktiskt kan vara. Vi behöver ta vårt ansvar när det gäller att se nya möjligheter med våra produkter och branschlösningar, och förmedla vår kunskap till kunderna. Lägre energiförbrukning är ju när allt kommer omkring något som gagnar miljön, minskar värdefull resursförbrukning och sparar mycket pengar. Piskorna finns där, visst. Men genom att bemöta dem i rätt tid kan de bli morötter för våra företag.

Roger Kroon • Beijer Electronics • Affärsområdeschef Automation