Energismarta lösningar sökes i ny innovationstävling

Notis · 2013-06-26

Idéer inom Energismart boende är välkomna att delta den öppna innovationstävlingen Mälardalen Open som pågår under sommaren och hösten 2013. Ett särskilt fokus på är på hur privatpersoner att bli mer energismarta, exempelvis genom att producera energi. Det kan röra sig om allt från solceller på tak, lagring av energi i batterier till laddning av telefoner på cykeln – eller något helt annat.

Inom ramen för Automation Regions innovationsgrupp har representanter från ABB, Bombardier och Schneider-Electric pekat ut inriktningen. Flera samhällsskeenden gör att potentialen för innovation inom detta område är stark: Solceller blir bättre och billigare, smarta elnät blir alltmer vanligt, energilagring i batterier har utvecklats. Vi ser också fler satsningar på eldrivna fordon, smarta energimätare, hållbar stadsutveckling med mera.

Kanske har ditt företag en befintlig produkt eller tjänst som relaterar till utmaningen - eller kanske skulle detta kunna vara ett framtida affärsben? Genom att delta i innovationstävlingen har du möjlighet att få idén professionellt bedömd och få stöd vidare till nästa steg genom exempelvis projektfinansiering.

Mälardalen Open startar den 1 juli 2013 och är öppen för både nya idéer och befintliga innovationer. Om du är på plats i Almedalen är du välkommen att delta i en kreativ workshop för att ta fram nya idéer under processledning av Hyper Island – mer information och anmälan här.

Under hösten kommer fler workshopar att arrangeras, bland annat på Automation Summit. Här kan du hålla dig uppdaterad kring vad som sker, du kan själv delta samt bevaka innovationstävlingen som sänds live den 1 juli!